Jak zakázat nouzový režim v telefonu nebo tabletu Android

OS Android někdy zjistí problém na vašem zařízení a automaticky se sám spustí v nouzovém režimu. Níže naleznete správné kroky, které je třeba v takových případech podniknout, a vypněte bezpečný režim na telefonu nebo tabletu Android

Zakažte nouzový režim v telefonu nebo tabletu Android

Když se vaše zařízení automaticky zavede do nouzového režimu, není dobrým zvykem jednoduše se dostat z nouzového režimu restartováním zařízení.

Pokud byl nouzový režim ve vašem zařízení způsoben softwarovým problémem, je pravděpodobné, že se zařízení znovu restartuje v nouzovém režimu.

V takových případech je tedy třeba myslet na identifikaci zdroje problému, namísto okamžitého pokusu o deaktivaci nouzového režimu na zařízení.

Odinstalovat naposledy nainstalované aplikace

Pokud se vaše zařízení automaticky zavedlo v nouzovém režimu, je pravděpodobné, že tento problém způsobuje jedna z naposledy nainstalovaných aplikací ve vašem zařízení.

Proto se pokuste odinstalovat naposledy nainstalované aplikace / aplikace do zařízení a zjistit, zda to pomůže s řešením problému.

1. V nouzovém režimu zařízení otevřete Nastavení a klepněte na Aplikace.

2. Na obrazovce Aplikace vyhledejte naposledy nainstalovanou aplikaci a klepněte na ni. Na další obrazovce klepněte na Odinstalovat

Po odinstalování naposledy nainstalovaných aplikací zkuste postupně nainstalovat aplikace a zjistit, zda se problém neobjeví ani po instalaci konkrétní aplikace. Pokud ano, identifikovali jste viníka.

Jednoduše odinstalujte tuto konkrétní aplikaci a vypněte nouzový režim v telefonu nebo tabletu Android pomocí některé z následujících metod.

1. Zakažte nouzový režim restartováním

Nejjednodušší způsob, jak zakázat nouzový režim v telefonu nebo tabletu Android, je jednoduše restartovat zařízení a vyjde z nouzového režimu.

1. Stiskněte a podržte tlačítko Napájení na telefonu Android, dokud se na obrazovce telefonu Android nezobrazí možnosti Vypnout / restartovat.

2. Klepněte na možnost Vypnout a počkejte, až se zařízení úplně vypne.

3. Počkejte 2 minuty a restartujte zařízení stisknutím tlačítka Napájení

Po zapnutí zařízení byste měli být z nouzového režimu.

2. Zakažte nouzový režim pomocí tlačítek napájení a hlasitosti

Pokud první výše uvedený způsob nefunguje, můžete v telefonu nebo tabletu Android zakázat nouzový režim podle níže uvedených kroků.

1. Stiskněte a přidržte současně tlačítka Zvýšení hlasitosti a Napájení

2. Držte tlačítka Power + Volume Up, dokud nebude zařízení úplně zapnuto

Doufejme, že byste měli být z nouzového režimu

Poznámka: U některých telefonů bude možná nutné vyzkoušet variantu této metody přidržením tlačítka Volume Down + Power, namísto držení tlačítek Volume Up + Power.

3. Vypněte bezpečný režim vyjmutím baterie

Tato metoda funguje pouze na zařízeních s vyměnitelnou baterií.

1. Vypněte zařízení pomocí tlačítka Napájení.

2. Po vypnutí zařízení otevřete přihrádku na baterie a vyjměte baterii z přístroje.

3. Počkejte 2 minuty a vložte baterii zpět do zařízení

4. Zapněte zařízení a nyní by se mělo spustit v normálním režimu.

4. Tovární nastavení

V některých případech může být nutné resetovat zařízení Android a obnovit jej z čisté tabulky.

Než se pustíte do této poslední možnosti, musíte si uvědomit, že tovární reset vymaže všechna data na vašem zařízení, včetně všech nastavení, aplikací, účtů, kontaktů a zpráv.

Než začnete s možností Obnovení továrního nastavení, zvažte proto zálohování telefonu Android.