Jak povolit možnosti vývojáře v telefonu nebo tabletu Android

Chcete-li zařízení Android zakořenit, nainstalovat vlastní ROMy nebo do aplikací Side-load, musíte na svém zařízení Android povolit možnosti vývojáře. Níže naleznete kroky pro povolení možností pro vývojáře v telefonu nebo tabletu Android.

Možnosti pro vývojáře v zařízeních Android

Obecně platí, že možnosti vývojářů dostupné pro telefony a tablety Android mají vývojářům aplikací poskytovat řadu pokročilých nástrojů a funkcí, které lze použít ke sledování, sledování, řešení problémů a optimalizaci výkonu aplikací na zařízeních Android.

Seznam možností vývojáře dostupných na zařízení Android je sice dlouhý, ale níže jsou uvedeny některé pokročilé nástroje pro vývojáře, k nimž můžete získat přístup povolením možností vývojáře na telefonu nebo tabletu Android.

Ladění USB: Toto je pravděpodobně nejoblíbenější funkce vývojářského režimu používaná vývojáři i běžnými uživateli zařízení Android. Ladění USB poskytuje přístup k Android Debug Bridge (ADB), který umožňuje hlubší a programový přístup k vašemu zařízení Android.

Hlášení o chybě: Umožňuje vám přístup k souborům protokolu ve vašem zařízení, abyste je mohli sami prohlédnout nebo poslat komukoli za účelem sledování a analýzy zdroje chyb v zařízení Android.

Zobrazit využití CPU: Umožňuje zobrazit informace o využití CPU na vašem zařízení Android.

Vykreslení profilu GPU: Toto vám poskytuje grafické vykreslení využití GPU na vašem zařízení Android.

Background Process Limit: Tato možnost vám umožňuje nastavit nebo omezit počet procesů, které mohou na vašem zařízení kdykoli běžet na pozadí.

Ověření aplikací přes USB: Toto nastavení můžete využít k tomu, aby Google prohledal aplikace ve vašem zařízení, zda neobsahují škodlivé nebo škodlivé chování.

Zobrazit všechny ANR: Povolením tohoto nastavení bude vaše zařízení Android zobrazovat dialogové okno „Aplikace neodpovídá“, kdykoli aplikace visí nebo způsobuje problémy, i když je spuštěna na pozadí. To je užitečné pro vývojáře aplikací ke zlepšení výkonu jejich aplikací.

Většina nástrojů pro vývojáře je určena vývojářům aplikací, ale běžní uživatelé zařízení s Androidem jsou také známí, že využívají možnosti vývojářů pro aplikace s postranním načtením, nahrávání vlastních ROM a kořenových zařízení Android.

Povolení možností vývojáře nevede k problémům s telefonem nebo tabletem Android. Důrazně se však doporučuje používat možnosti pro vývojáře, pouze pokud jasně víte, co tyto možnosti dělají.

Kroky, jak povolit možnosti vývojáře v telefonu nebo tabletu Android

Postupujte podle níže uvedených kroků a povolte možnost Režim vývojáře v telefonu nebo tabletu Android.

1. Na Výchozí obrazovce telefonu nebo tabletu Android klepněte na Nastavení.

2. Na obrazovce Nastavení přejděte dolů a klepněte na možnost O telefonu (nebo O zařízení) (viz obrázek níže).

Poznámka: Karta „O zařízení“ na telefonech HTC a LG odpovídá kartě „Informace o softwaru“

3. Na obrazovce O telefonu (nebo O zařízení) přejděte dolů na možnost Sestavit číslo.

Poznámka: Ekvivalentní možnost pro sestavení čísla na telefonech Xiaomi je „Verze MIUI“.

4. Nyní začněte klepnutím na Build Number, dokud se nezobrazí vyskakovací okno, které vás informuje, že „Jste X kroků od toho, abyste byli vývojářem“.

5. Pokračujte klepnutím na číslo sestavení, dokud se nezobrazí vyskakovací okno „Jste nyní vývojář“.

Jak přistupovat k možnostem vývojáře na zařízení Android

Jakmile budou na vašem zařízení Android povoleny možnosti vývojáře, získáte přístup ke všem možnostem vývojáře podle níže uvedených kroků.

1. Klepněte na Nastavení

2. Na obrazovce Nastavení přejděte dolů do části „Systém a zařízení“ a klepněte na Další nastavení (viz obrázek níže).

3. Na obrazovce Další nastavení získáte přístup ke všem možnostem režimu vývoje klepnutím na Možnosti vývojáře (viz obrázek níže).

Vytvořte umístění čísla na populárních telefonech Android

Protože se zařízení Android liší v nastavení, níže je cesta nebo umístění k položce „Číslo sestavení“ na populárních zařízeních Android.

  • Skladové telefony Android: Nastavení> O telefonu> Číslo sestavení
  • Telefony Samsung Galaxy: Nastavení> O zařízení> Číslo sestavení
  • Telefony LG: Nastavení> O telefonu> Informace o softwaru> Číslo sestavení
  • Telefony HTC: Nastavení> O aplikaci> Informace o softwaru> Více> Číslo sestavení
  • Telefony Xiaomi: Nastavení> O telefonu> Verze MIUI> Možnosti vývojáře

Obecnou myšlenkou je zpřístupnit položku Sestavit číslo v zařízení Android a klepnutím na tuto položku několikrát podle potřeby povolit Možnosti vývojáře v telefonu nebo tabletu Android.

Vypněte možnosti vývojáře v telefonu Android

Možnosti vývojáře na zařízení Android můžete snadno deaktivovat nebo vypnout podle níže uvedených kroků.

1. Klepněte na Nastavení

2. Na obrazovce Nastavení přejděte dolů do části „Systém a zařízení“ a klepněte na Další nastavení (viz obrázek níže).

3. Na obrazovce Další nastavení klepněte na Možnosti vývojáře.

4. Na obrazovce Možnosti vývojáře deaktivujte možnost Možnosti vývojáře přesunutím jezdce do polohy VYPNUTO