Jak povolit Samsung Galaxy Note 5 Safe Mode

V tomto příspěvku se naučíte, jak povolit nouzový režim v Samsung Galaxy Note 5 a jak deaktivovat nouzový režim poté, co jste skončili s řešením problémů se zařízením.

Proč nouzový režim

Spuštění zařízení v nouzovém režimu je obvykle prvním krokem k diagnostice problémů. Jakmile spustíte aplikaci Samsung Galaxy Note 5 v nouzovém režimu, budou všechny aplikace stažené do zařízení dočasně deaktivovány a zůstanou spuštěny pouze základní služby a předinstalované výchozí aplikace.

Jakmile zjistíte, že se zařízení normálně spouští v nouzovém režimu, můžete pokračovat a začít izolovat aplikace, které způsobují jeho nefunkčnost.

Jak spustit Samsung Galaxy Note 5 v nouzovém režimu

Můžete snadno spustit poznámku 5 v nouzovém režimu provedením těchto kroků.

1. Nejprve se ujistěte, že je poznámka 5 vypnutá

2. Při vypnutém telefonu stiskněte a podržte tlačítko pro snížení hlasitosti a spusťte telefon stisknutím tlačítka napájení

3. Když je telefon zapnutý, pokračujte v přidržení tlačítka hlasitosti a uvolněte tlačítko napájení.

4. Uvolněte tlačítko Volume Down, když uvidíte obrazovku plně načtenou v nouzovém režimu. V levém dolním rohu poznámky 5 se zobrazí slova Nouzový režim.

Poznámka 5 jasně zobrazí odznak „Nouzový režim“ v černém poli v levém dolním rohu obrazovky, což je viditelné bez ohledu na to, na které obrazovce nebo aplikaci se nacházíte.

Zobrazí se také upozornění, že váš telefon je v nouzovém režimu.

Zakažte nebo odinstalujte nefunkční aplikaci

V případě, že se telefon normálně spustí v nouzovém režimu, je rozumné si myslet, že selhání zařízení je pravděpodobně způsobeno jednou z posledních aplikací, které jste nainstalovali. Můžete podezřelou aplikaci deaktivovat nebo odinstalovat a zjistit, zda je problém vyřešen.

Postupujte podle těchto kroků, abyste zakázali nebo odinstalovali nejnovější aplikaci, kterou jste stáhli. Je velmi pravděpodobné, že problém v telefonu je způsoben nejnovější nainstalovanou aplikací.

1. Otevřete Nastavení telefonu

2. Přejděte dolů do Správce aplikací.

3. Najdete aplikaci na kartě Stažené> Zakázat nebo odinstalovat aplikaci

Jak vypnout nouzový režim v poznámce 5

Nyní, když se chcete dostat z nouzového režimu, přejeďte prstem po oznamovacím stínu dolů a potom klepněte na oznámení v nouzovém režimu. Na obrazovce se zobrazí vyskakovací okno umožňující normální restartování telefonu.

Z bezpečného režimu se můžete dostat také jednoduchým stisknutím tlačítka Napájení a výběrem Restartovat z rozbalovací nabídky.