Jak obnovit tovární nastavení Kindle Fire Tablet

Možná se setkáte s potřebou Factory Reset Kindle Fire Tablet v případě, že máte na zařízení problémy nebo jste se rozhodli zařízení někomu prodat nebo rozdat.

Factory Reset Kindle Fire Tablet

Tovární nastavení vymaže všechna data uložená na vašem zařízení Kindle Fire, ale data na SD kartě zůstanou nedotčena, pokud nevyberete možnost formátování SD karty.

Pokud neprovádíte tovární nastavení, abyste zařízení prodali nebo rozdali, možná budete chtít provést zálohu vašeho osobního nastavení, záložek, domovské obrazovky a rozložení aplikace, než začnete s továrním resetem.

Všechny knihy, filmy, hudba a aplikace, které jste si zakoupili od Amazonu, se automaticky synchronizují s vaším účtem Amazon a budete si je moci kdykoli znovu stáhnout.

Chcete-li zálohovat Kindle Fire, klepněte na Nastavení> Možnosti zařízení> Zálohování a obnovení.

Na další obrazovce zapněte možnost Zálohování a obnovení a nastavte Kindle Fire Automated Backups ve vašem zařízení.

Automatické zálohování Kindle se spouští jednou denně a dochází k němu pouze v případě, že je zařízení připojeno k síti WiFi a je v režimu spánku. Chcete-li Kindle Fire ručně zálohovat, klepněte na možnost Zálohovat nyní.

Poznámka: Zálohy Kindle Fire nezahrnují fotografie

Po vytvoření zálohy Kindle Fire můžete v následujících krocích pokračovat s tabletem Factory Reset Kindle Fire.

Chcete-li obnovit tovární nastavení tabletu Kindle Fire, klepněte na Nastavení> Možnosti zařízení> Obnovit na tovární nastavení.

Uvidíte vyskakovací okno, klepnutím na možnost Obnovit obnovíte tovární nastavení zařízení Kindle Fire. V této fázi můžete klepnout na „Storno“, pokud si nejste jisti a nechcete obnovit tovární nastavení Kindle Fire.

Počkejte několik minut, než se zařízení Kindle Fire vrátí do výchozího továrního nastavení. Po dokončení procesu uvidíte restart Kindle Fire sám.

Obnovení továrního nastavení Kindle Fire Factory odstraní všechny vaše osobní informace, informace o účtu Amazon a vymaže veškerý stažený obsah a aplikace z interního úložiště vašeho zařízení.

Pokud máte v Kindle Fire nainstalovanou SD kartu, zůstane nedotčená. V případě potřeby můžete kartu SD smazat také klepnutím na možnost Ano v zobrazeném výstražném poli.

Po obnovení továrního nastavení budete stále moci stahovat knihy, hudbu, aplikace a další nákupy Amazonu. Jednotlivá nastavení aplikace, průběh hry a položky v aplikaci však mohou být ztraceny (v závislosti na aplikaci).