Jak spustit Android telefon nebo tablet v nouzovém režimu

Nouzový režim je užitečný při řešení problémů se softwarem v telefonu nebo tabletu Android. Níže naleznete kroky ke spuštění telefonu nebo tabletu Android v nouzovém režimu.

Spusťte telefon Android v nouzovém režimu

V případě, že váš telefon Android havaruje, zamrzá a obtěžuje vás nekonzistentním výkonem, můžete svůj telefon nebo tablet Android v nouzovém režimu spustit ručně.

Po spuštění zařízení v nouzovém režimu se v levém dolním rohu obrazovky zobrazí odznak „Nouzový režim“ a nebudete moci stahované aplikace používat.

Nouzový režim umožňuje ve vašem zařízení fungovat pouze nativní systémové aplikace pro Android, což vám umožní zjistit, zda je problém v zařízení způsoben staženými aplikacemi nebo samotným operačním systémem Android.

Jakmile dokončíte používání nouzového režimu, můžete se dostat z nouzového režimu vypnutím zařízení a jeho restartováním pomocí tlačítka napájení.

Kroky pro spuštění telefonu Android v nouzovém režimu

Podle pokynů níže spusťte telefon nebo tablet Android v nouzovém režimu.

1. Stiskněte a podržte tlačítko Napájení po dobu několika sekund, dokud se na obrazovce telefonu Android nezobrazí možnosti Vypnout a Restartovat.

2. Poté klepněte a přidržte na několik sekund možnost Vypnutí, dokud se na obrazovce telefonu Android nezobrazí výzva Restartovat do nouzového režimu.

Klepnutím na OK restartujte telefon Android v nouzovém režimu.

3. Trpělivě vyčkejte, až se váš telefon Android úplně vypne a restartuje v nouzovém režimu.

Jakmile se váš telefon Android spustí v nouzovém režimu, v levém dolním rohu obrazovky se jasně zobrazí odznak „Nouzový režim“.

Jak je uvedeno na začátku tohoto příspěvku, nebudete moci otevřít žádné stažené aplikace, dokud je váš telefon Android v nouzovém režimu.

Odstraňování problémů v telefonu Android pomocí nouzového režimu

Jakmile se váš telefon nebo tablet Android spustí v nouzovém režimu, zkuste zařízení Android používat a sledujte jeho výkon.

Pokud zjistíte, že vaše zařízení funguje v nouzovém režimu normálně, potvrdí to, že problém je způsoben některou z aplikací, které jste do zařízení nedávno nainstalovali.

Dalším krokem by proto bylo odinstalovat naposledy nainstalovanou aplikaci nebo aplikace do zařízení a zjistit, zda to pomůže s řešením problému v zařízení.

Chcete-li odinstalovat aplikace v telefonu nebo tabletu Android, otevřete Nastavení> klepněte na Aplikace

Na obrazovce Aplikace klepněte na aplikaci, kterou chcete odinstalovat, a na další obrazovce klepněte na možnost Odinstalovat.

Po odinstalaci naposledy nainstalovaných aplikací můžete zkusit nainstalovat jednu po druhé, abyste určili konkrétní aplikaci, která může na vašem zařízení způsobovat problémy.

Doufejme, že problém by měl být vyřešen testováním 2 až 3 naposledy nainstalovaných aplikací ve vašem zařízení.

Pokud zjistíte, že se vaše zařízení chová nekonzistentně, i když je v nouzovém režimu, možná nemáte jinou možnost, než obnovit své výchozí tovární nastavení.

Zakažte nouzový režim v telefonu nebo tabletu Android

Vypnutí nouzového režimu v telefonu Android je opravdu snadné. jednoduše restartujte zařízení obvyklým způsobem a spustí se v normálním režimu.

1. Stiskněte tlačítko Napájení na svém telefonu Android, dokud vás zařízení nevyzve k vypnutí nebo restartu.

2. Klepněte na Vypnout

3. Počkejte, až se telefon nebo tablet Android úplně vypne

4. Restartujte zařízení stisknutím tlačítka Napájení.

Zařízení se po restartu dostane z nouzového režimu a budete moci používat všechny stažené aplikace v zařízení.