Jak změnit zobrazení na televizoru Samsung

Dálkový ovladač Samsung poskytuje způsob, jak získat přístup k různým obrazovým nabídkám vaší televize. Z těchto nabídek můžete změnit zobrazení televizoru, včetně celkového vzhledu a velikosti obrazu. Přestože se přesné kroky a možnosti nabídky mohou lišit v závislosti na stáří vašeho televizoru, většina nových televizorů Samsung s vysokým rozlišením obsahuje podobné obrazovky nabídek bez ohledu na model.

Změnit režim obrazu

Krok 1

Zapněte televizor Samsung a stiskněte tlačítko „Nástroje“ na dálkovém ovladači Samsung. Na obrazovce se zobrazí nabídka.

Krok 2

Pomocí tlačítek se šipkami nahoru nebo dolů přejděte na možnost „Režim obrazu“.

Krok 3

Stisknutím tlačítka se šipkou doprava nebo doleva procházejte dostupnými možnostmi obrázku. Možnosti zahrnují Dynamic, Standard, Movie a Entertain. Při sledování vysokého rozlišení v jasném prostředí vyberte možnost „Dynamický“. Při sledování filmů v tmavém prostředí vyberte možnost „Film“. Po připojení k počítači vyberte možnost „Entertain“. Při sledování obrazovky v typické místnosti vyberte možnost „Standardní“.

Stisknutím tlačítka „Konec“ na dálkovém ovladači zavřete nabídku Nástroje. Případně můžete nabídku Nástroje zavřít stisknutím tlačítka „Nástroje“ na dálkovém ovladači.

Změnit velikost obrazu

Krok 1

Stiskněte tlačítko „Nabídka“ na dálkovém ovladači Samsung a pomocí tlačítek se šipkami přejděte na možnost „Obrázek“. Vyberte „Obrázek“ stisknutím tlačítka „Enter“.

Krok 2

Pomocí tlačítek se šipkami nahoru nebo dolů přejděte na „Možnosti obrazu“ a poté stiskněte tlačítko „Enter“. Na obrazovce se zobrazí nabídka Možnosti obrazu.

Krok 3

Pomocí tlačítek se šipkami nahoru nebo dolů přejděte na „Velikost“ a poté stiskněte tlačítko „Enter“.

Krok 4

Pomocí tlačítek se šipkami nahoru nebo dolů můžete procházet možnostmi velikosti obrázku. Mezi možnosti patří Wide, 16: 9, Zoom1, Zoom2, Wide Fit a 4: 3. 16: 9 je standard pro sledování ve vysokém rozlišení. Chcete-li zvětšit obrázky na obrazovce, vyberte možnost Zoom1. Výběrem možnosti Zoom2 zvětšíte zvětšení obrázků na obrazovce. Vyberte možnost „4: 3“ a nastavte poměr stran na 4: 3. Výběrem možnosti Širokoúhlé přizpůsobení se zvětší poměr stran obrazu obrazovky tak, aby se vešel na celou obrazovku, a výběrem možnosti Širokoúhlé upravíte velikost obrazu podle standardu Široký.

Krok 5

Stisknutím tlačítka „Enter“ vyberte požadované nastavení velikosti obrazu.

Stisknutím tlačítka „Konec“ zavřete nabídku Možnosti obrazu.