Jak změnit jazyk iPhone zpět z ruštiny do angličtiny

Přepnutí Apple iPhone na ruštinu nebo jiné jazykové nastavení může ztěžovat přepnutí iPhonu zpět do angličtiny. Ruský jazyk používá jinou abecedu a speciální znakovou sadu, což ztěžuje hádání správných možností nabídky než u neznámého západního jazyka. Můžete však změnit nastavení jazyka iPhonu zpět z ruštiny do angličtiny, pokud znáte správnou grafickou ikonu nebo pozici pro každou možnost nabídky Nastavení.

Krok 1

Klepněte na tlačítko aplikace „Nastavení“ s obrázkem ikony ozubeného kola na domovské obrazovce zařízení iPhone.

Krok 2

Dotkněte se karty „Obecné“, která má stejný obrázek ikony ozubeného kola jako hlavní aplikace Nastavení. Obrazovka Obecná nastavení obsahuje několik možností nabídky uspořádaných do skupin.

Krok 3

Klepněte na kartu „Mezinárodní“, což je třetí karta v šesté skupině možností nabídky na obrazovce Obecné nastavení. Je to jediná skupina se čtyřmi možnostmi.

Krok 4

Dotkněte se karty „Jazyk“, která je první možností nabídky na mezinárodní obrazovce.

Krok 5

V seznamu dostupných jazykových možností vyberte možnost „Angličtina“. Angličtina je v horní části seznamu.

Klepnutím na modré tlačítko „Hotovo“ v pravém horním rohu obrazovky dokončíte postup a změníte jazykové nastavení iPhonu z ruštiny do angličtiny.