Jak připojit Windows 98 Internet Explorer k vysokorychlostnímu modemu

Internet Explorer je výchozí prohlížeč, který je součástí instalace systému Windows 98, a slouží jako nedílná součást operačního systému Windows k připojení počítače k ​​Internetu. Připojení aplikace Internet Explorer k systému Windows 98 k vysokorychlostnímu modemu vyžaduje dva kroky. Nejprve fyzicky připojte počítač k vysokorychlostnímu modemu pomocí kabelu Ethernet. Za druhé nakonfigurujte síťový software k navázání připojení k Internetu.

Hardwarová připojení

Krok 1

Jeden konec ethernetového kabelu zapojte do portu „Ethernet“ nebo „Internet“ na vysokorychlostním modemu. Kabel by měl pevně zapadnout do modemu se slyšitelným „cvaknutím“.

Krok 2

Druhý konec ethernetového kabelu zapojte do ethernetového portu v počítači. Jemně zatáhněte za kabel, abyste se ujistili, že je správně usazen.

Zkontrolujte, zda je napájecí adaptér vysokorychlostního modemu zapojen do zásuvky a připojen ke správnému portu modemu. Zelená světla na přední straně modemu potvrzují, že funguje.

Softwarová připojení

Krok 1

Poklepejte na modrou ikonu aplikace Internet Explorer na ploše.

Krok 2

Klikněte na „Nástroje“ a poté na „Možnosti Internetu“. Tím se otevře ovládací panel sítě pro Internet Explorer (výchozí nastavení Internetu pro počítač).

Krok 3

Klikněte na záložku „Připojení“ a poté klikněte na tlačítko „Nastavení LAN“.

Krok 4

Zaškrtněte políčko: „Automaticky zjistit nastavení“ a ujistěte se, že všechna ostatní zaškrtávací políčka na tomto panelu nejsou zaškrtnuta. Klikněte na „OK“.

Klikněte na „Start“, „Vypnout“ a poté vyberte „Restartovat“ pro restartování počítače. Když se počítač spustí, otevřete Internet Explorer kliknutím na „Start“, „Programy“ a poté na „Internet Explorer“. Zadejte adresu URL do adresního řádku a otestujte připojení k internetu.