Jak určit reproduktor RMS

RMS je zkratka pro „root mean square“. Pokud jde o reprodukci zvuku, RMS označuje průměrný výstupní výkon reproduktoru. Výstup RMS reproduktoru se měří ve wattech a je obvykle uveden jak na obalu reproduktoru, tak v dokumentaci reproduktoru. Čím vyšší je RMS příkon, tím silnější je reproduktor. Pokud si nejste jisti příkonem RMS reproduktoru nebo chcete ověřit tvrzení výrobce, můžete si příkon RMS určit sami.

Krok 1

Určete napětí reproduktoru. Zkontrolujte samotný reproduktor, prostudujte si jeho specifikační list nebo použijte voltmetr k měření napětí na reproduktoru.

Krok 2

Určete intenzitu reproduktoru. Stejně jako napětí najdete i intenzitu proudu uvedenou na samotném reproduktoru nebo na specifikačním listu reproduktoru. Můžete také použít multimetr k měření intenzity proudu na reproduktoru.

Vynásobte napětí reproduktoru jeho intenzitou. Toto číslo je výkon RMS reproduktoru.