Jak zakázat ID volajícího na iPhone

Apple ve výchozím nastavení povoluje funkci ID volajícího na iPhone. Když je tato funkce povolena, vaše telefonní číslo se zobrazí na displeji telefonů, které voláte a které ukazují číslo volajícího. Když na svém iPhone deaktivujete ID volajícího, místo telefonního čísla se na obrazovce telefonů, které voláte, zobrazí text „Soukromé“. ID volajícího můžete deaktivovat v nabídce Nastavení vašeho iPhone.

Krok 1

Na domovské obrazovce iPhonu klepněte na „Nastavení“.

Krok 2

Klepněte na „Telefon“.

Krok 3

V sekci Hovory klepněte na „Zobrazit moje ID volajícího“.

Klepněte na přepínač „ZAPNUTO / VYPNUTO“ vedle možnosti Zobrazit moje ID volajícího, dokud se nezobrazí „VYPNUTO“. Vaše telefonní číslo se nyní zobrazí jako soukromé.