Jak převrátit obrázek při nahrávání na Facebook v systému Android (5 kroků)

Aplikace Fotografie na standardním webu na Facebooku obsahuje užitečnou funkci pro převracení obrázků ve směru nebo proti směru hodinových ručiček. Tuto funkci neuvidíte na mobilním webu Facebooku ani v aplikaci pro Android, takže při nahrávání obrázků ze systému Android musíte nejprve otočit portrétní fotografie v zařízení. Androidi otáčejí fotografie pomocí aplikace Gallery, nativního prohlížeče obrázků v telefonu. Tato aplikace také provádí několik dalších jednoduchých funkcí, jako je oříznutí obrázků a zobrazení dat obrazových souborů.

Krok 1

Klepněte na ikonu „aplikace“ na domovské obrazovce zařízení a klepnutím na „Galerie“ spusťte aplikaci Galerie.

Krok 2

Přejděte na obrázek, který chcete nahrát, a klepnutím jej zobrazte.

Krok 3

Klepněte na „Nabídka“ a „Další“ a poté klepnutím na „Otočit doleva“ nebo „Otočit doprava“ obrázek otočíte.

Krok 4

Ukončete aplikaci Galerie a spusťte aplikaci telefonu na Facebooku. Klepněte na ikonu fotoaparátu na domovské obrazovce aplikace Facebook.

Klepněte na „Vybrat z galerie“ a přejděte na převrácenou fotografii. Klepněte na fotografii a poté klepnutím na „Nahrát“ ji nahrajte na časovou osu Facebooku.