Jak nainstalovat novou jednotku CD / DVD do notebooku HP

Počítačové součásti s pohyblivými částmi obvykle selhávají s největší pravděpodobností. Pokud selhal rychle se pohybující motor v jednotce CD nebo DVD notebooku HP, můžete si zakoupit náhradní optickou jednotku. S malými technickými zkušenostmi můžete odebrat stávající optickou jednotku v notebooku HP a nahradit ji novou jednotkou, čímž obnovíte původní výkon počítače.

Krok 1

Vyhledejte a zakupte příslušnou náhradní optickou jednotku pro váš notebook HP. Vzhledem k tomu, že se strana optické jednotky shoduje s pouzdrem notebooku, není možné vyměnit optickou jednotku za jiný než model určený pro váš model počítače. Použijte web HP PartSurfer nebo vyhledejte servisní příručku pro váš notebook na webové stránce HP Customer Care (viz Zdroje).

Krok 2

Vyjměte baterii ze spodní části notebooku HP pomocí uvolňovací páčky na spodní straně počítače.

Krok 3

Umístěte notebook HP lícem dolů na stůl se zavřeným displejem a odstraněnými všemi kabely a doplňky.

Krok 4

Vyšroubujte zajišťovací šroub optické jednotky ze spodní strany notebooku HP. Šroub je obvykle umístěn zhruba ve středu počítače.

Krok 5

Narovnejte kancelářskou sponku a zatlačte ji do uvolňovacího otvoru přihrádky jednotky na přední straně optické jednotky. Zásuvka jednotky se následně vytáhne ze strany notebooku HP.

Krok 6

Uchopte optickou jednotku za prodloužený zásobník a opatrně ji vytáhněte z notebooku HP.

Krok 7

Zkontrolujte, zda na zadní straně optické jednotky není kovová konzola zajištěná šrouby s křížovou hlavou. Pokud má optická jednotka pro váš notebook HP montážní rámeček, odstraňte šrouby a přeneste rámeček na novou optickou jednotku.

Krok 8

Zasuňte novou optickou jednotku do prázdné dutiny, dokud nedojde k usazení. Ujistěte se, že logo na přihrádce jednotky směřuje k obrazovce.

Zašroubujte zajišťovací šroub na spodní straně notebooku HP.