Jak vytvořit hlasitější zvuk iPadu

Pokud se zdá, že maximální hlasitost vašeho iPadu není tak hlasitá, jak by měla být, vaše uši vás možná neklamou. Zařízení obsahuje funkci uzamčení limitu hlasitosti, která může zabránit jeho reproduktorům řvát něco hlasitějšího, než je nastavený limit. Pokud chcete plně využít zvuk iPadu, měli byste zvýšit tento limit hlasitosti na nejvyšší úroveň a zajistit, aby se zařízení neudržovalo.

Krok 1

Na domovské obrazovce iPadu klepněte na „Nastavení“.

Krok 2

Klepnutím na „iPod“ v levém sloupci zobrazíte nové možnosti v hlavním panelu.

Krok 3

Klepněte na „Limit hlasitosti“.

Přetáhněte měřič limitu hlasitosti úplně doprava, aby iPad dosáhl maximální hlasitosti. Klepnutím na tlačítko Domů ukončíte a uložíte změny.