Jak nahrávat pomocí Realtek HD Audio Manager

Realtek HD Audio Manager je ovladač, který zpracovává přehrávání a nahrávání zvuku na mnoha počítačích se systémem Windows. Program má několik funkcí, jako jsou ekvalizéry a efekty prostředí, které můžete nakonfigurovat pro optimální přehrávání. Nahrávání pomocí Realtek HD Audio Manager vyžaduje konfiguraci nastavení, které indikuje, jak chcete nahrávat.

Krok 1

Připojte mikrofon do zvukového vstupu nebo konektoru mikrofonu počítače.

Krok 2

Klikněte pravým tlačítkem na ikonu Realtek HD Audio Manager na hlavním panelu. Vyberte „Správce zvuku“.

Krok 3

Klikněte na „Mikrofon“. Posuvník „Hlasitost záznamu“ upravte podle potřeby.

Krok 4

Kliknutím na „Potlačení šumu“ zrušíte hluk pozadí. Kliknutím na „Zrušení akustické ozvěny“ zabráníte tomu, aby vše, co nahráváte, přehrávalo přes reproduktory a bylo zachyceno mikrofonem. Tato dvě nastavení jsou volitelná.

Krok 5

Vyberte kartu „Výchozí formát“. Z rozevírací nabídky vyberte vzorkovací frekvenci a bitovou rychlost.

Krok 6

Kliknutím na „OK“ zavřete správce zvuku.

Krok 7

Klikněte znovu pravým tlačítkem na ikonu Realtek HD Audio Manager. Vyberte „Záznam zvuku“.

Stisknutím tlačítka „Spustit nahrávání“ zahájíte nahrávání. Stisknutím tlačítka „Zastavit nahrávání“ přehrávání zastavíte nebo pozastavíte. Vyskakovací okno se zeptá, kam chcete nahrávku uložit. Přejděte do příslušné složky na pevném disku a po dokončení nahrávání stiskněte tlačítko „Uložit“. Jinak klikněte na „Zrušit“. Chcete-li znovu zahájit nahrávání, stiskněte „Obnovit nahrávání“.