Jak posílat soubory z Androidu na iPhone a naopak

Zatímco někteří lidé ve svých mobilních životech zachovávají přísné party party, většina domácností a kanceláří končí se sbírkou zařízení iOS i Android. Pokud potřebujete přenášet soubory mezi zařízením Android a iPhone, můžete ke sdílení souborů využít síťové připojení nebo ke sdílení informací použít specializované aplikace.

E-mailem

Je pravděpodobné, že vaše zařízení Android i iPhone jsou nastaveny na příjem e-mailů, i když je to stejný účet na obou zařízeních. Pokud soubor, který chcete odeslat mezi zařízeními, není příliš velký - například zvukové soubory, kancelářské dokumenty nebo fotografie - můžete jej pomocí e-mailu odeslat mezi zařízeními. Každému zařízení můžete dát jedinečnou e-mailovou adresu nebo si soubor poslat sami sobě, abyste si udrželi kopii dokumentu v doručené poště.

Cloudové úložiště

Pokud chcete zachovat synchronizaci souborů mezi iPhone a zařízením Android, vyberte cloudové zálohovací řešení, které obsahuje aplikace pro Android i iOS. Zatímco Dropbox je jednou z nejznámějších multiplatformních cloudových aplikací pro ukládání dat, Google Drive i Box také nabízejí aplikace, které se synchronizují se zařízeními Android i iOS. Chcete-li přesunout soubor z jednoho zařízení do druhého, jednoduše jej nahrajte na svůj cloudový účet pomocí jednoho telefonu a načtěte jej ze stejného účtu pomocí jiného telefonu.

Přenos aplikací

Pokud máte zařízení iPhone i Android ve společné síti Wi-Fi, můžete toto společné připojení použít k přímému odesílání souborů mezi zařízeními. Několik aplikací vám umožňuje vytvořit síť pro přenos souborů, včetně Bluetooth File Transfer, Fast File Transfer a Sharable. Sharable musí být nainstalován na každém zařízení a také sdílí soubory s počítači. Podobně vám Bump umožňuje odesílat soubory nejen mezi dvěma telefony, ale také telefony a počítači. Můžete také použít rychlý přenos souborů, který se nainstaluje do zařízení Android a vytvoří síťové připojení, ve kterém můžete přenášet soubory do zařízení Android i ze zařízení Android do zařízení iOS.

Volba metody

Různé aplikace slouží různým účelům. Pro archivní účely a pro menší soubory jsou e-mailové a cloudové úložiště efektivnější a udržují kopie souborů, ke kterým máte přístup z jakéhokoli zařízení, nejen z mobilních zařízení. Stahování a používání velkých videosouborů však bude trvat dlouho, a to buď v doručené poště, nebo v cloudovém účtu. U velkých souborů, jako jsou videozáznamy a dlouhé zvukové nahrávky, bude přenos přímo mezi zařízeními fungovat lépe.