Jak nastavit druhý ovladač pro Nintendo Wii

Nintendo Wii má jedinečné „Wii dálkové ovladače“, které můžete použít při interakci se systémem. Nasměrováním těchto ovladačů na obrazovku provedete výběry podobné dálkovému ovládání, ale také je použijete k hraní her a výběru možností, podobně jako v navigaci v nabídkách s běžným herním ovladačem. Chcete-li nastavit druhý dálkový ovladač Wii, máte dvě možnosti: můžete použít „standardní režim“, neomezené připojení, které si dálkové ovládání a Wii „pamatují“ po vypnutí, nebo můžete použít „jednorázový režim“, což je dočasné připojení, na které Wii a řadič po vypnutí „zapomenou“.

Standardní režim

Krok 1

Zapněte si Nintendo Wii. Můžete to udělat stisknutím tlačítka napájení na přední straně jednotky nebo stisknutím tlačítka napájení na prvním dálkovém ovladači Wii, který je již v systému nastaven.

Krok 2

Otevřete kryt baterie na zadní straně dálkového ovladače Wii. Pokud máte na ovládacím prvku objímku, budete ji muset odstranit. Pokud používáte Wii MotionPlus, budete muset odstranit pouzdro posunutím zámku dolů a následným stisknutím uvolňovacích tlačítek jej vytáhnout. Pokud máte oba na ovladači, budete muset odemknout nástavec MotionPlus, než se pokusíte svléknout bundu.

Krok 3

Sejměte kryt baterie stisknutím uvolňovacího jazýčku a poté jej vytáhněte nahoru a dolů z dálkového ovladače.

Krok 4

Stiskněte červené tlačítko „SYNC“ těsně pod umístěním baterií. Není nutné vyjímat baterie přístup k tlačítku. LED diody na dálkovém ovladači začnou blikat.

Krok 5

Otevřete kryt slotu pro SD kartu na Wii a stiskněte červené tlačítko „SYNC“.

Počkejte, až LED přestanou blikat na dálkovém ovladači Wii. Řadič je nyní nastaven a připraven k použití.

Jednorázový režim

Krok 1

Zapněte Wii. Můžete jej zapnout stisknutím tlačítka napájení na přední straně samotné konzoly, nebo jej můžete zapnout stisknutím tlačítka napájení na dálkovém ovladači Wii, který je pro systém již aktivován.

Krok 2

Stiskněte tlačítko „HOME“ na dálkovém ovladači Wii, který je již synchronizován se systémem. Toto je modré tlačítko uprostřed ovladače s ikonou domu. Zobrazí se obrazovka možností. Můžete to udělat jak ve hře, kterou hrajete, tak v úvodní nabídce.

Krok 3

Chcete-li získat přístup k dalším možnostem, vyberte možnost „Vzdálené nastavení Wii“.

Krok 4

Vyberte tlačítko „Znovu připojit“.

Krok 5

Stiskněte a podržte současně tlačítka „1“ a „2“ na dálkovém ovladači Wii, který chcete připojit v jednorázovém režimu. LED diody na dálkovém ovladači by měly začít blikat.

Počkejte, až LED přestanou blikat. Druhý dálkový ovladač je nyní připojen.