Jak zastavit fotoaparát iPhone vydávat zvuk závěrky

IPhone vytvoří zvuk závěrky, kdykoli pořídíte snímek pomocí vestavěné kamery. Tento zvuk může při fotografování na veřejném prostranství působit rušivě nebo na sebe zbytečně upozorňovat. Pro diskrétnější dobrodružství při fotografování můžete ztlumit zvuk závěrky, abyste zabránili vytváření šumu, rušili přátele v upřímných záběrech nebo narušili chování domácích zvířat nebo divoké zvěře, když používáte fotoaparát. Pokud nechcete hluk úplně deaktivovat, můžete také snížit hlasitost zvuku závěrky. Některé země nepovolují možnost deaktivovat zvuk závěrky při fotografování.

Krok 1

Klepněte na aplikaci „Nastavení“ a vyberte možnost „Zvuky“.

Krok 2

Přetažením posuvníku hlasitosti v části Vyzvánění a upozornění doleva snížíte hlasitost závěrky a dalších zvuků ve vašem iPhone. Přepínač „Změnit pomocí tlačítek“ přepněte do polohy Vypnuto, aby změna neměla vliv na vyzváněcí tóny a výstrahy.

Chcete-li před pořízením fotografie ztlumit zvuk závěrky, přepněte přepínač „Vyzvánění / tichý“ do polohy Vypnuto.