Jak zastavit automatické ořezávání fotografií na Facebooku

Funkce automatického ořezávání Facebooku snižuje velikost obrázků, které jsou příliš velké na zobrazení. Jediným způsobem, jak zastavit automatické ořezávání při zachování původního obrázku, je změnit velikost obrázku podle přesných specifikací Facebooku. K tomu si nemusíte kupovat aplikaci pro úpravu obrázků, protože před nahráním obrázku na svůj Facebook můžete pomocí volně dostupného editoru obrázků, jako je Microsoft Paint nebo GIMP, změnit velikost grafického prvku.

Malovat

Krok 1

Otevřete obrázek pro změnu velikosti v programu Microsoft Paint a poté klikněte na kartu Domovská stránka na horním navigačním pásu.

Krok 2

Kliknutím na možnost „Změnit velikost“ ve skupině Obrázek otevřete dialogové okno „Změnit velikost a zkosit“.

Krok 3

Zaškrtněte políčko „Udržovat poměr stran“ a poté klikněte na „Pixely“.

Krok 4

Pokud je obrázek pro váš profil na Facebooku, zadejte do polí Horizontální i Vertikální „180“. Pokud je obrázek použit jako titulní fotografie na časové ose, zadejte „351“ jako vertikální rozměr a „851“ jako horizontální rozměr. U obrázku reklamy na Facebooku zadejte „72 pro vertikální a„ 100 “pro horizontální dimenzi. Kliknutím na „OK“ změníte velikost obrázku.

Klikněte na „Soubor“, vyberte „Uložit jako“, zadejte nový název obrázku se změněnou velikostí, klikněte na „Uložit“ a poté obrázek se změněnou velikostí nahrajte na Facebook.

GIMP

Krok 1

Otevřete obrázek pro změnu velikosti v GIMPu. Pokud se otevře dialogové okno Převést, kliknutím na tlačítko „Převést“ načtěte obrázek.

Krok 2

V horní nabídce klikněte na možnost „Obrázek“ a poté klikněte na „Zmenšit obrázek“. Otevře se dialogové okno Měřítko obrázku.

Krok 3

Do pole Šířka zadejte požadovanou vodorovnou kótu; vertikální kóta v poli Výška se automaticky upraví tak, aby si zachovala poměr stran. V případě potřeby kliknutím na ikonu ve tvaru řetězu odemknete poměr stran a nezávisle na sobě zadáte rozměry výšky a šířky.

Krok 4

Klikněte na tlačítko „Měřítko“. Velikost obrázku se mění podle vašich specifikací.

Klikněte na „Soubor“, vyberte „Uložit jako“, do pole Název souboru zadejte nový název obrázku se změněnou velikostí, klikněte na „Uložit“ a poté obrázek se změněnou velikostí nahrajte na Facebook.