Jak testovat baterii CR2032

CR2032 je specifický typ knoflíkové baterie, který se nejčastěji používá v hodinkách, automobilových systémech bezklíčového vstupu a jako baterie CMOS na základních deskách. Tato baterie je vyráběna nejoblíbenějšími výrobci baterií a má výstupní napětí 3 volty. Nejběžnějším způsobem testování takové baterie je obvykle kontrola funkčnosti napájeného zařízení, ale jiným způsobem je kontrola napěťového výstupu baterie.

Zapněte multimetr a přepněte jej do režimu „DC napětí“.

Dotkněte se „červené sondy“ na boku baterie se znaménkem „+“ a „černé sondy“ na druhé straně.

Odečtěte napětí zobrazené na multimetru.

Tipy

CR2032 je 3voltová baterie. Pokud naměřené napětí zobrazuje méně než 10 procent jmenovitého napětí, je třeba baterii vyměnit. U modelu CR2032 by toto napětí bylo něco méně než 2,7 voltu.