Jak uvolnit kartu Samsung Galaxy Tab

Samsung Galaxy Tab nabízí mobilní výpočetní techniku ​​v tenké a kompaktní podobě. Jako každý počítač je ale i Tab náchylná k občasnému zamrznutí. Od listopadu 2013 je nejnovější verzí Samsung Galaxy Tab 3, který může zamrzat kvůli softwarovému konfliktu, nedostatku paměti nebo jinému elektronickému škytavku.

Dej tomu čas

V některých případech karta zamrzne kvůli havarované aplikaci. Pokud jste hráli hru nebo pracovali v aplikaci, když karta zamrzla, počkejte minutu nebo dvě, abyste zjistili, zda tablet rozpozná problém a umožní vám zavřít aplikaci a obnovit normální provoz. Obvykle se zobrazí zpráva, že aplikace selhala nebo přestala fungovat, a musíte se vrátit na domovskou obrazovku tabletu kliknutím na tlačítko.

Proveďte restart

Stejně jako když váš domácí počítač nebo notebook zamrzne, budete možná muset restartovat zařízení, abyste obnovili normální provoz. Stiskněte tlačítko „Napájení“ a podržte ho, dokud se Samsung nevypne. Opětovným stisknutím a podržením tlačítka obnovíte napájení. Jakmile tablet dokončí bootování, měl by fungovat jako obvykle, ale zamrzání bude pokračovat, můžete mít při hře další problém. Pokud zamrznutí začalo po instalaci nové aplikace, může být tento program v konfliktu s jinou. Odeberte nejnovější aplikaci a zkontrolujte, zda zamrzání pokračuje. Malware může také způsobit zamrznutí a provozní problémy, proto prohledejte tablet antivirovým programem, aby byl váš systém čistý. (Viz Zdroje.)

Uvolněte místo v paměti

Vaše karta Galaxy Tab nabízí určité množství dostupné paměti pro data ve formě nainstalované paměti a samostatné karty SD. Pokud se tyto oblasti úložiště příliš zaplní, může dojít k problémům s provozem a zpracováním tabletu, které mohou vést k zamrznutí. Zkontrolujte dostupnou paměť na kartě klepnutím na softklávesu „Nabídka“, výběrem „Nastavení“ a poté „Úložiště“. Zde můžete zobrazit využití paměti tabletu pro zařízení a kartu SD. Uvolněte více místa odebráním aplikací, které již nepoužíváte, nebo přesunutím dat z interní paměti na kartu SD.

Tvrdý restart

Pokud problém se zamrzáním Samsungu přetrvává, budete možná muset provést tvrdý reset, známý také jako obnovení továrního nastavení. Tímto odstraníte všechna uživatelská data a aplikace nainstalované na kartě, takže pokud by nepomohlo nic jiného, ​​měli byste je považovat za poslední možnost. Vypněte kartu a současně stiskněte a podržte klávesy „Zvýšení hlasitosti“ a „Napájení“. Když se zobrazí zpráva „Recovery Booting“, uvolněte oba klíče. Pomocí klávesy „Snížit hlasitost“ procházejte nabídkami a vyberte „Vymazat data / Obnovit tovární nastavení“. Poté potvrďte výběr stisknutím tlačítka „Napájení“. Pomocí klávesy pro snížení hlasitosti přejděte dolů na „Ano“ a potvrďte stisknutím „Napájení“. Po vymazání restartujte systém.