Jak opravit problém s Chromecastem

Zařízení Chromecast někdy přestane fungovat a při pokusu o přenesení videa nebo filmu do televizoru se nic neděje. Níže naleznete kroky k vyřešení problému Chromecast nefunguje.

Restartujte nebo obnovte tovární nastavení Chromecastu

Uživatelé hlásili, že se Chromecast nepřipojuje nebo nefunguje.

I když je obtížné připsat jediný důvod k tomuto problému, problém Chromecastu nefunguje ve většině případů vyřešit pomocí Power Flushing Chrome Chrome Device.

Pokud funkce Power Flushing nepomůže, můžete nejprve zkusit restartovat Chromecast pomocí domácí aplikace Google na vašem smartphonu.

Další možností (pokud restartování nefunguje), by bylo obnovení továrního nastavení Chromecastu buď ručně, nebo pomocí domácí aplikace.

Pokud žádná z výše uvedených metod nefunguje, problém souvisí s hardwarem a možná budete muset zařízení Chromecast vyměnit.

1. Ručně restartujte Chromecast

Přestože na Chromecastu neexistuje žádné tlačítko Restartovat, lze jej ručně restartovat odpojením od zdroje napájení.

1. Vytáhněte kabel USB zařízení Chromecast z televizoru.

Pokud Chromecast čerpá napájení ze zásuvky, odpojte jej ze zásuvky.

2. Počkejte 60 sekund a připojte Chromecast zpět ke zdroji napájení (TV nebo nástěnná zásuvka)

Po ruční restartování Chromecastu zkontrolujte, zda funguje.

2. Power Flush Chromecast a TV

Power Flushing Chromecast a TV mohou opravit uvízlé procesy a drobné technické závady.

1. Vypněte televizor a odpojte napájecí kabel ze zásuvky.

2. Odpojte Chromecast od portu HDMI na televizoru a také od portu USB na televizoru.

Pokud Chromecast čerpá napájení ze zásuvky, odpojte jej ze zásuvky.

3. Nyní zapojte napájecí kabel televizoru zpět do zásuvky a zapněte televizor.

4. Zařízení Chromecast znovu připojte pouze ke zdroji napájení (port USB USB nebo zásuvka na zdi) a ještě k portu HDMI vašeho televizoru.

5. Počkejte minutu a připojte zařízení Chromecast k portu HDMI na televizoru.

6. Pomocí dálkového ovladače TV přepněte na pravý port HDMI (HDMI 1, HDMI 2 atd.), Ke kterému je zařízení Chromecast připojeno.

Poté zkuste obsadit video z YouTube na TV a zjistit, zda Chromecast nyní funguje.

3. Ručně resetujte Chromecast

Resetování Chromecastu pomocí domácí aplikace Google je velmi snadné, ale lze jej resetovat také ručně.

1. Zkontrolujte, zda je zařízení Chromecast správně připojeno k televizoru.

2. Stiskněte a podržte tlačítko Reset na Chromecastu po dobu asi 15 sekund, dokud nezačne blikat nepřetržitě a přestane blikat.

3. Jakmile kontrolka přestane blikat a zůstane svítit (bez blikání), uvolněte tlačítko Reset.

4. Chromecast se restartuje a obnoví se na výchozí tovární nastavení.

Poté budete muset Chromecast znovu nastavit a měli byste najít normální fungování.

4. Obnovte tovární nastavení Chromecastu pomocí aplikace Google Home

Jak bylo uvedeno výše, je snadné restartovat i resetovat Chromecast na výchozí tovární nastavení pomocí domácí aplikace Google na vašem iPhone nebo Android telefonu.

1. Zapněte televizor, ke kterému je zařízení Chromecast připojeno.

2. Otevřete na svém iPhone nebo Android telefonu Google Home App.

3. Jakmile jste na domovské aplikaci, klepněte na ikonu Nastavení.

4. Na obrazovce Nastavení přejděte dolů a klepněte na zařízení Místnost, Skupina nebo Jiná zařízení Cast, podle toho, kde by zařízení Chromecast mohlo být umístěno.

5. Na další obrazovce klepněte na zařízení Chromecast.

6. Na obrazovce Nastavení zařízení klepněte na ikonu se třemi tečkami a poté v rozevírací nabídce klepněte na možnost Obnovení továrního nastavení.

7. Uvidíte kontextové okno konformace, potvrďte klepnutím na OK.

Po obnovení továrního nastavení budete muset Chromecast znovu nastavit a měli byste být schopni jej používat bez problémů.