Jak získat heslo Wi-Fi pro CenturyLink Wireless

Poté, co CenturyLink aktivuje vaši internetovou službu, můžete při pokusu o nastavení sítě Wi-Fi narazit na určité problémy; například možná neznáte heslo nebo síťový klíč pro bezdrátový směrovač. Obecně se můžete vyhnout nutnosti kontaktovat linku technické podpory společnosti CenturyLink, když nebudete hledat dál než samotný bezdrátový směrovač. Většina směrovačů poskytovaných společností CenturyLink má obvykle štítek s vytištěným ID sítě a heslem.

Krok 1

Vyhledejte štítek bezdrátového směrovače s různými čísly a dalšími podrobnostmi, včetně sériového čísla routeru a názvu vaší sítě Wi-Fi, za písmeny „SSID“. Tento štítek je často na spodní straně routeru.

Krok 2

Poznamenejte si číslo na tomto štítku, které se zobrazí vedle nadpisu „Klíč / přístupové heslo“.

Při příštím pokusu o připojení k bezdrátové síti CenturyLink zadejte tuto přístupovou frázi jako heslo k Wi-Fi.