Jak začít nový v Quicken

Quicken vám pomůže spravovat vaše osobní i obchodní finance. Program ukládá data do datového souboru na pevném disku a je schopen je použít, i když program přeinstalujete. Chcete-li začít znovu v aplikaci Quicken, musíte: vymazat datový soubor nebo přejmenovat datový soubor. Odstranění datového souboru vymaže všechna vaše stará data, zatímco přejmenování datového souboru nutí Quicken vytvořit nový soubor. Přejmenování souboru je lepší volbou, protože umožňuje začít znovu a také si uchovat stará data jako zálohu.

Krok 1

Spusťte Quicken, klikněte na „Soubor“ a zvolte „Zobrazit tento soubor v tomto počítači“, abyste pomocí Průzkumníka souborů otevřeli složku, která obsahuje datový soubor. Soubor je vybrán automaticky.

Krok 2

Zavřete Quicken, protože nemůžete změnit název datového souboru, když je Quicken spuštěný.

Krok 3

Klepněte pravým tlačítkem na datový soubor a v místní nabídce vyberte příkaz „Přejmenovat“ a soubor a příponu souboru upravte.

Krok 4

Vyberte příponu datového souboru a změňte ji na něco jiného, ​​například „.bak“.

Stiskněte "Enter" a klikněte na "Ano" pro změnu typu souboru. Spusťte Quicken a začněte znovu; otevře se nový průvodce uživatele, jako tomu bylo při prvním spuštění programu.