Resetování iPod Nanos 5. generace na tovární nastavení

Pátá generace přehrávače iPod Nano spolu se všemi modely iPod obsahuje možnost obnovení, která zařízení resetuje na původní tovární nastavení. Tato funkce se běžně používá jako poslední pokus k vyřešení technických problémů nebo k přípravě zařízení k dalšímu prodeji. IPod Nano neobsahuje integrovanou možnost obnovení. Místo toho musíte k vymazání zařízení použít software iTunes v počítači.

Připojte iPod Nano k počítači pomocí kabelu USB a otevřete iTunes.

Klikněte na název přehrávače iPod Nano v iTunes.

Kliknutím na tlačítko „Shrnutí“ zobrazíte seznam možností pro iPod Nano.

Klikněte na „Obnovit Nano“. Otevře se výzva s žádostí o potvrzení obnovení.

Kliknutím na „Obnovit“ potvrďte obnovení a zahajte proces obnovení. Po dokončení procesu obnovení se zobrazí zpráva s informací, že iPod Nano byl resetován na tovární nastavení.

Tipy

Po dokončení obnovení přehrávače iPod Nano vás aplikace iTunes vyzve ke spuštění průvodce nastavením zařízení s názvem Nano, nastavením předvoleb synchronizace a synchronizací zařízení. Pokud připravujete iPod Nano na další prodej, průvodce přeskočte.

Varování

Kroky v tomto článku platí pro iPod Nano a iTunes páté generace. Různé modely a verze softwaru mohou vyžadovat různé kroky.