V iPhone nelze změnit lokační služby

Pokud je nastavení „Sdílet moji polohu“ v iPhonu šedé nebo pokud nemůžete změnit Služby určování polohy v iPhone, najdete níže kroky k vyřešení tohoto problému.

V iPhone nelze změnit lokační služby

Pokud nemůžete povolit nebo zakázat služby určování polohy na iPhone nebo iPad, je s největší pravděpodobností tato možnost ve vašem iPhone zakázána pomocí omezení nebo časového kódu obrazovky.

Nebudete také moci sdílet polohu ani měnit nastavení služeb určování polohy, pokud nejste přihlášeni ke svému účtu iCloud.

1. Přihlaste se do iCloud

Funkce Sdílet moji polohu v iPhone vyžaduje, abyste byli přihlášeni do iCloud. Proto se ujistěte, že jste přihlášeni do iCloud pomocí svého Apple ID.

1. Otevřete Nastavení> klepněte na Přihlásit se do iPhone.

2. Na další obrazovce zadejte své Apple ID a heslo pro přihlášení k iCloud.

Po přihlášení se ujistěte, zda v zařízení iPhone můžete změnit nastavení služby určování polohy.

2. Povolte služby určování polohy

Dále se ujistěte, že je ve vašem iPhonu povolena funkce „Location Services“.

1. Otevřete Nastavení> přejděte dolů a klepněte na Soukromí.

2. Na obrazovce Ochrana osobních údajů klepněte na Lokalizační služby.

3. Na obrazovce Služby určování polohy se ujistěte, že je zapnuta možnost Služby určování polohy.

Poté zkontrolujte, zda máte v zařízení iPhone přístup k funkci Location Services.

2. Zakázat omezení

Nejčastějším důvodem, proč nemůžete povolit nebo zakázat služby určování polohy na iPhone, jsou omezení na tuto činnost (náhodně nebo úmyslně).

1. Otevřete Nastavení> přejděte dolů a klepněte na Čas obrazovky.

2. Na obrazovce Čas obrazovky klepněte na Ochrana soukromí a omezení obsahu.

3. Pokud se zobrazí výzva, zadejte čtyřmístný kód PIN pro čas na obrazovce.

Poznámka: Pokud jste zapomněli přístupový kód Screen Time Pass, můžete se podívat na tuto příručku: Jak resetovat časový kód obrazovky na iPhone.

4. Na obrazovce Obsah a ochrana soukromí klepněte na Lokalizační služby.

5. Na obrazovce Služby určování polohy se ujistěte, že jsou povoleny Povolit změny a Služby určování polohy.

Poté klepněte na Nastavení> vaše jméno Apple ID> Sdílet moji polohu a aktivujte „Sdílet moje místo“ přesunutím přepínače do polohy ZAPNUTO.

Doufám, že vám některá z výše uvedených metod pomohla vyřešit problém Share My Location Greed Out on iPhone.