Jak přidat poznámky do Control Center na iPhone

Pro rychlejší přístup můžete přidat poznámky do Control Center na iPhone nebo iPad a přizpůsobit chování Notes kdykoli je přístupné z Control Center.

Přidejte si poznámky do Řídicího centra pro iPhone nebo iPad

Aplikaci Notes na iPhone nebo iPad lze použít z různých důvodů, od přípravy seznamu úkolů, nákupního seznamu až po jeho použití jako stírací lišty až po zaznamenávání nápadů a informací.

Pokud často používáte aplikaci Notes, možná budete chtít přidat poznámky do Řídicího centra pro iPhone pro snadný přístup k vašim poznámkám.

Přidání poznámek do Control Center v iPhone umožňuje rychlejší přístup k vašim poznámkám ve srovnání se spuštěním aplikace Notes z domovské obrazovky a otevřením požadované poznámky.

Kroky pro přidání poznámek do Řídicího centra pro iPhone nebo iPad

Postupujte podle níže uvedených kroků a přidejte poznámky do Řídicího centra pro iPhone nebo iPad.

1. Otevřete Nastavení> přejděte dolů a klepněte na Ovládací centrum.

2. Na obrazovce Řídicí centrum klepněte na možnost Přizpůsobit ovládací prvky.

3. Na další obrazovce přejděte dolů a klepněte na tlačítko + nalevo od poznámek v části „Další ovládací prvky“.

4. Zavřete obrazovku Nastavení.

Poté budete moci přistupovat k poznámkám na svém iPhone tak, že přejdete do Řídicího centra a klepnete na ikonu Poznámky.

Dalším krokem je přizpůsobení poznámek v Řídicím centru, jak je uvedeno níže.

Přizpůsobte si poznámky v ovládacím centru iPhone

Chcete-li přizpůsobit chování prostředí Notes, postupujte podle pokynů níže, kdykoli k nim přistupujete z Řídicího centra vašeho iPhone.

1. Otevřete Nastavení> přejděte dolů a klepněte na Poznámky.

2. Na obrazovce Poznámky přejděte dolů a klepněte na možnost Přístup k poznámkám z uzamčené obrazovky.

3. Na další obrazovce můžete klepnout na možnost Obnovit poslední poznámku nebo Vždy vytvořit novou poznámku.

Obnovit poslední poznámku: Umožňuje obnovit poslední poznámku vytvořenou na obrazovce zámku nebo vytvořit novou poznámku po určité době.

Vždy vytvořit novou poznámku: Vždy vytvoříte novou poznámku, kdykoli klepnete na Poznámky v Řídicím centru.

Pokud jste vybrali Obnovit poslední poznámku, můžete si vybrat, zda chcete obnovit poslední poznámku „Vytvořeno na obrazovce zámku“ nebo „Prohlíženo v aplikaci Poznámky“.

Pokud vyberete „Vytvořeno na uzamčené obrazovce“, získáte možnost nastavit čas, po kterém bude možné vytvořit novou poznámku. Jít s kratší dobou trvání je lepší z bezpečnostních důvodů.

Podobně, pokud používáte aplikaci „Prohlíženo v aplikaci Poznámky“, můžete nastavit čas, po kterém bude pro přístup k Poznámce vyžadován přístupový kód.

Jděte s kratším časem, abyste zajistili zabezpečení souboru Notes.

Odebrat poznámky z Řídicího centra na iPhone

Přístup k poznámkám můžete kdykoli odebrat z Řídicího centra svého iPhonu podle níže uvedených kroků.

1. Přejděte na Nastavení> Ovládací centrum> klepněte na možnost Přizpůsobit ovládací prvky.

2. Na další obrazovce přejděte dolů a klepněte na tlačítko - umístěné nalevo od Poznámky v části „Zahrnout“.

3. Poté klepnutím na tlačítko Odebrat potvrďte.

Zavřete obrazovku Nastavení a uvidíte, že poznámky byly odstraněny z Řídicího centra.