Jak přiřadit fotografie ke kontaktům na iPhone

Přiřazením fotografií ke kontaktům v iPhonu se fotografie kontaktu objeví vždy, když vám kontakt volá, což vám umožní snadno rozpoznat, kdo vám volá, aniž byste se dívali na jméno kontaktu.

Přiřazení fotografií ke kontaktům v iPhone

Fotografie můžete přidat nebo přiřadit ke kontaktům na iPhone výběrem Fotografie z Photo Library vašeho iPhone, vytvořením nové fotografie vašeho kontaktu pomocí fotoaparátu vašeho iPhone a také importováním profilů Facebooku.

1. Otevřete v telefonu iPhone aplikaci Kontakty

2. Klepněte na Kontakt, kterému chcete přiřadit fotografii

3. Dále klepněte na tlačítko Upravit umístěné v pravém horním rohu obrazovky

4. Dále klepněte na Přidat fotografii, která se nachází v levém horním rohu obrazovky

5. V rozbalovací nabídce klepněte na Vybrat fotografii a vyberte již existující fotografii, nebo klepnutím na Pořídit fotografii pořídíte novou fotografii.

Pokud klepnete na Pořídit fotografii, budete moci na další obrazovce pořídit novou fotografii svého kontaktu a tuto fotografii přiřadit jako profilovou fotku svého kontaktu.

6. Pokud klepnete na Vybrat fotografii, budete přesměrováni na novou obrazovku, odkud budete moci vybrat Album, ve kterém je umístěna fotografie, kterou chcete tomuto kontaktu přiřadit, a poté vyberte fotografii.

7. Na další obrazovce můžete upravit obrázek a potom klepnout na Vybrat a přiřadit obrázek ke kontaktu

8. Klepnutím na Hotovo (umístěné v pravém horním rohu) uložte provedené změny

Přiřaďte fotky z Facebooku ke kontaktům v iPhone

V případě, že nechcete projít problémem manuálního uložení profilového obrázku na Facebooku a jeho přiřazením ke svému kontaktu, můžete zapnout synchronizaci fotografií Facebook a automaticky přiřadit fotografie Facebook ke svým kontaktům.

1. Otevřete na svém iPhone aplikaci Nastavení a potom klepněte na na Facebooku

2. Na další obrazovce budete vyzváni k přihlášení k vašemu účtu Facebook, pokud nejste přihlášeni.

3. Dále přepněte ON na možnost Kontakty v části „Povolit těmto aplikacím používat váš účet“ (viz obrázek níže)

Změňte nebo smažte fotografii kontaktu na iPhone

Pokud máte pocit, že vaše fotka kontaktů je zastaralá, můžete ji buď změnit, nebo smazat podle níže uvedených kroků.

1. Otevřete v telefonu iPhone aplikaci Kontakty

2. V seznamu kontaktů klepněte na kontakt, jehož fotografii chcete změnit nebo odstranit

3. Na stránce Kontakty klepněte na tlačítko Upravit umístěné v pravém horním rohu obrazovky

4. Po klepnutí na Upravit klepněte na Kontaktní fotografii umístěnou vedle Kontaktního jména

5. V rozbalovací nabídce klepněte na Vybrat fotografii a vyberte existující fotografii z Galerie fotografií, nebo můžete klepnout na Pořídit fotografii v případě, že chcete pořídit novou fotografii pomocí fotoaparátu vašeho iPhone.

6. Jak jste již museli zjistit, můžete klepnutím na Smazat fotografii odstranit stávající obrázek svého kontaktu a přiřadit svému kontaktu žádnou fotografii.

7. Klepnutím na Hotovo (umístěné v pravém horním rohu) uložte provedené změny