Jak vymazat historii Map Google v iPhone a Android

Historie Map Google obsahuje všechna místa, která prohledáváte a navigujete pomocí Map Google. Níže naleznete kroky k Vymazání historie Map Google na iPhone a Android telefonu.

Vymazat historii Map Google

Je normální hledat v Mapách Google jednorázové cíle a navigovat na místa, která pravděpodobně znovu nenavštívíte. Všechna tato místa jsou uložena v historii Map Google a mohou se dokonce objevit jako doporučená místa v Mapách Google.

Možná budete chtít vymazat historii Map Google, místo toho, abyste těmto jednorázovým cílům umožnili navždy sedět v historii Map Google.

Naštěstí Google usnadňuje vymazání celé historie Map Google najednou nebo výběr a mazání míst jednotlivě z historie Map Google.

Vymažte historii Map Google na iPhone nebo iPad

Chcete-li ze svého iPhonu nebo iPadu odebrat historii Map Google, postupujte podle následujících pokynů.

1. Otevřete na svém iPhone Mapy Google.

2. Jakmile jste v Mapách Google, klepněte na ikonu třířádkové nabídky umístěné v levém horním rohu obrazovky.

3. V rozevírací nabídce klepněte na Nastavení.

4. Na obrazovce Nastavení přejděte dolů a klepněte na Historie map umístěná v části „Nastavení účtu“.

5. Na další obrazovce (myactivity.google.com) uvidíte celou historii Map Google. Můžete smazat jednotlivé položky, filtrovat aktivity podle data nebo vymazat celou historii Map Google najednou.

Chcete-li odstranit celou historii Map Google, zadejte do vyhledávacího pole Mapy a stiskněte klávesu Enter. Po naplnění výsledků vyhledávání klepněte na ikonu 3 tečky Více a klepněte na Odstranit výsledky.

V zobrazeném vyskakovacím okně potvrďte klepnutím na OK.

Chcete-li odstranit jednotlivé položky, klepněte na ikonu se třemi tečkami umístěnou vedle položky, kterou chcete odstranit, a v zobrazené nabídce klepněte na možnost Odstranit.

Filtrovat podle data: Možnost Filtrovat podle data umožňuje filtrovat historii Map Google podle posledních 7 dnů, posledních 30 dnů nebo podle vlastního časového období.

Ve výsledcích filtrovaného vyhledávání můžete smazat položky, které se nechcete v historii Map Google objevit.

Vymažte historii Map Google v telefonu Android

Kroky k Vymazání historie Map Google v telefonu Android jsou téměř stejné jako v iPhone. V zařízení Android Phone však můžete mazat pouze položky historie polohy jeden po druhém.

1. Otevřete Mapy Google v telefonu nebo tabletu Android.

2. Klepněte na ikonu Menu v levém horním rohu obrazovky.

3. V rozevírací nabídce klepněte na Nastavení.

4. Na obrazovce Nastavení přejděte dolů a klepněte na možnost Historie map.

5. Na další obrazovce se zobrazí celá vaše historie Google Maps. Klepněte na značku X vedle položek, které chcete odstranit.

Jak bylo uvedeno výše, můžete smazat pouze jednotlivé položky z historie Map Google v telefonu Android.