Jak odstranit hovory z historie hovorů na iPhone

Obrazovka posledních hovorů v aplikaci pro telefon je navržena tak, aby vám poskytla seznam všech uskutečněných, přijatých nebo zmeškaných hovorů v iPhonu. I když je to užitečná funkce, mohou se vyskytnout případy, kdy budete chtít smazat historii hovorů, buď celou historii hovorů, nebo hovory od jednotlivých volajících.

Odstranění hovorů z historie hovorů v iPhone

Stejně jako ostatní smartphony i váš iPhone udržuje přesný záznam všech hovorů, které na zařízení provádíte a přijímáte.

Přestože je historie volání na iPhone užitečná pro majitele telefonů, může také pomoci každému, kdo má přístup k vašemu iPhone, získat úplný seznam telefonních čísel, která voláte z vašeho iPhone, a také telefonní čísla, která uskutečňují hovory do vašeho iPhone.

Kromě telefonních čísel obsahuje historie hovorů na vašem iPhone také datum, čas a dobu trvání každého hovoru uskutečněného a přijatého na vašem iPhone.

V případě, že si nepřejete, aby tento druh informací zůstal ve vašem iPhonu, můžete pomocí níže uvedených kroků buď vymazat celou historii hovorů z iPhonu, nebo smazat jednotlivá telefonní čísla z historie hovorů v iPhonu.

Vymažte nebo smažte celou historii hovorů v iPhone

Postupujte podle níže uvedených kroků, pokud chcete ze svého iPhone smazat celou historii hovorů.

1. Otevřete v telefonu iPhone aplikaci Telefon.

2. Po otevření aplikace Telefon klepněte na možnost Poslední v dolní nabídce.

3. Dále klepněte na možnost Upravit v pravém horním rohu obrazovky.

4. Po klepnutí na Upravit se v levém horním rohu obrazovky zobrazí možnost „Vymazat“. Klepněte na Vymazat.

5. Dále se zobrazí vyskakovací okno. Klepnutím na Vymazat všechny nedávné potvrďte, že chcete smazat seznam všech posledních hovorů ve vašem iPhone.

Vymazání celé historie hovorů je užitečné zejména pro ty, kteří denně dostávají tuny hovorů. Pro tyto lidi může začít den čistou stránkou historie posledních hovorů, která jim pomůže zůstat v pořádku a zabránit šanci na chybějící hovory z důvodu přeplněné historie hovorů.

Odstranění jednoho hovoru z historie hovorů v iPhone

Postupujte podle níže uvedených kroků, pokud chcete z historie hovorů odstranit pouze jeden hovor a ponechat seznam zbývajících hovorů v zařízení iPhone neporušený.

1. Na Výchozí obrazovce vašeho iPhone klepněte na aplikaci Telefon.

2. Dále klepněte na možnost Nedávné umístěné ve spodní nabídce.

3. Nyní se ujistěte, že jste na kartě Vše a vyhledejte hovor, který chcete odebrat z historie hovorů. Jakmile najdete hovor, přejeďte prstem vlevo na hovor a potom klepněte na tlačítko Odstranit (viz obrázek níže)

I když můžete jeden hovor odstranit také klepnutím na možnost Upravit na obrazovce Nedávné hovory, výše popsaná metoda švihnutí je nejjednodušším způsobem, jak odstranit jeden hovor z iPhonu.

Odstranění více hovorů z historie hovorů v iPhone

Pokud nechcete vymazat nebo smazat celou historii hovorů na vašem iPhonu, můžete si upravit historii hovorů smazáním jednotlivých záznamů hovorů.

1. Otevřete v telefonu iPhone aplikaci Telefon.

2. Po otevření aplikace telefonu klepněte na možnost Nedávné umístěné ve spodní nabídce.

3. Dále se ujistěte, že jste na kartě Vše a potom klepněte na možnost Upravit v pravém horním rohu obrazovky (viz obrázek níže).

4. Po klepnutí na možnost Upravit se vedle každého záznamu telefonu zobrazí tlačítko (-) mínus. Nejprve klepněte na červené tlačítko (-) a poté na červené tlačítko Odstranit (viz obrázek níže)

5. Zopakujte postup s ostatními hovory, které chcete z iPhonu odebrat z historie hovorů, a klepněte na Hotovo.

Odstranění jednoho zmeškaného hovoru z historie hovorů v iPhone

Postupujte podle níže uvedených kroků a vymažte nebo smažte pouze zmeškané hovory z historie hovorů ve vašem iPhone.

1. Na Výchozí obrazovce vašeho iPhone klepněte na aplikaci Telefon.

2. Dále klepněte na možnost Nedávné umístěné ve spodní nabídce.

3. Na obrazovce Nedávné se ujistěte, že jste na kartě Vše a vyhledejte Hovory, které se zobrazují červeně. Toto jsou zmeškané hovory na vašem iPhone (viz obrázek níže).

4. Přejeďte prstem doleva na červený zmeškaný hovor a potom klepněte na možnost Odstranit, která se zobrazí napravo od čísla (viz obrázek výše)

Odstranění všech zmeškaných hovorů z historie hovorů v iPhone

V případě více zmeškaných hovorů na iPhonu můžete smazat všechny zmeškané hovory najednou podle níže uvedených kroků.

1. Otevřete v telefonu iPhone aplikaci Telefon

2. Dále klepněte na možnost Nedávné umístěné ve spodní nabídce.

3. Nyní klepnutím na kartu Zmeškané hovory zobrazíte všechny zmeškané hovory v zařízení iPhone.

4. Dále klepněte na možnost Upravit v pravém horním rohu vašeho iPhone (viz obrázek výše)

5. Po klepnutí na Upravit se zobrazí možnost Vymazat - Klepnutím na Vymazat vymažete všechny zmeškané hovory z historie hovorů pro iPhone.

Obnovení smazaných hovorů

Jakmile vymažete hovory z historie hovorů na vašem iPhone, jediným způsobem, jak obnovit tato smazaná čísla, je obnovení iPhone pomocí nedávné zálohy iCloud nebo iTunes.

V případě, že máte poslední zálohu iCloud, můžete podle pokynů uvedených v tomto příspěvku obnovit svůj iPhone pomocí zálohy iCloud: Jak obnovit iPhone ze zálohy iCloud.

V případě, že máte v počítači úplnou poslední zálohu vašeho iPhone, můžete postupovat podle kroků uvedených v tomto článku: Jak obnovit iPhone z iCloud, Mac a Windows.

Poté, co jste iPhone obnovili pomocí poslední zálohy, najdete všechny smazané hovory otevřením aplikace Telefon v iPhonu a potom klepnutím na Poslední> Všechny karty.