Jak povolit nerušit konkrétní kontakty na iPhone

V případě, že jste o tom nevěděli, je možné povolit Nerušit pro konkrétní Kontakty na iPhone. Tím se ztiší pouze určité vybrané Kontakty ve vašem iPhone, zatímco budou povoleny zprávy a hovory od všech ostatních.

Povolit Nerušit pro konkrétní kontakty v iPhone

Funkce Povolit nerušit pro konkrétní kontakty na iPhone může být užitečná v situacích, kdy zjistíte, že je třeba zabránit tomu, aby vás obtěžovali pouze určití lidé, a ostatním vám umožní volat vám.

V závislosti na vašem případu můžete konkrétní kontakty umístit do režimu Nerušit pomocí aplikace Zprávy nebo Kontakty ve vašem iPhone.

Níže naleznete kroky pro obě metody povolení Nerušit pro konkrétní Kontakty na iPhone.

1. Povolte Nerušit pro konkrétní kontakty pomocí aplikace Zprávy

V případě, že od kontaktu máte poslední nebo minulou zprávu, můžete postupovat podle níže uvedených kroků a povolit režim Nerušit pro konkrétní kontakty v iPhone.

1. Otevřete v telefonu aplikaci Zprávy.

2. Poté klepněte na konverzaci kontaktu, kterou chcete umístit do režimu Nerušit.

3. Na další obrazovce klepněte na Kontaktní jméno nebo číslo a poté na ikonu „i“ (Podrobnosti).

4. Na obrazovce Podrobnosti kontaktu přepněte ZAPNUTO na možnost Skrýt upozornění, abyste na svém iPhone povolili režim Nerušit tento kontakt.

5. Klepnutím na Hotovo uložte nastavení tohoto kontaktu.

Jakmile skryjete upozornění pro tento kontakt, nebudete od tohoto konkrétního kontaktu dostávat žádné zprávy ani oznámení o hovorech, zatímco ostatní kontakty vám budou moci volat a posílat vám zprávy.

Nyní, když přejdete do aplikace Zprávy, uvidíte vedle ikony Zprávy kontaktů, kterou jste umístili do režimu Nerušit, „ikona ve tvaru půlměsíce“.

2. Povolte Nerušit pro konkrétní kontakty pomocí aplikace Kontakty

V případě, že nemáte zprávu o kontaktu, kterou chcete umístit v narušení režimu, můžete pomocí aplikace Kontakty povolit Nerušit konkrétní kontakty na iPhone.

1. Otevřete aplikaci Kontakty> klepněte na kontakt, který chcete umístit do režimu Nerušit.

2. Na další obrazovce klepněte na ikonu Zpráva.

3. Na další obrazovce klepněte na jméno kontaktu nebo číslo a potom na ikonu Info.

4. Na obrazovce Podrobnosti kontaktu přepněte ON na možnost Skrýt upozornění a klepněte na Hotovo.

Tímto způsobem můžete umístit konkrétní kontakty do režimu Nerušit, i když z nich nemáte zprávu.

3. Vypněte Nerušit pro konkrétní kontakty na iPhone

Jakmile skončíte s vaší rušnou dobou nebo s důvodem pro aktivaci režimu Nerušit pro konkrétní kontakty, můžete vypnout Nerušit podle níže uvedených kroků.

1. Otevřete v telefonu aplikaci Zprávy.

2. Poté klepněte na konverzaci kontaktu, kterou chcete vypnout, Nerušit režim.

3. Na další obrazovce klepněte na Kontaktní jméno nebo číslo a poté na ikonu „i“ (Podrobnosti).

4. Na další obrazovce přepněte VYPNOUT možnost Skrýt výstrahy.

5. Klepnutím na Hotovo uložte nastavení.