Jak vycentrovat obraz na televizoru Samsung (6 kroků)

Obraz vaší televize Samsung obvykle vyplňuje celou obrazovku. Pozici obrázku musíte změnit, pouze pokud jste jej přiblížili nebo oddálili. Pokud jste tak učinili pomocí nabídky Možnosti obrazu společnosti Samsung, můžete obrázek ručně přesunout libovolným směrem. Pokud jste obrázek přiblížili, můžete jej přesunout tak, abyste viděli střed obrázku. Pokud jste obraz oddálili, můžete jej přesunout tak, aby se obraz zobrazoval ve středu obrazovky.

Krok 1

Stisknutím tlačítka „Nabídka“ na dálkovém ovladači a poté „Enter“ otevřete nabídku Obrázek.

Krok 2

Stisknutím tlačítka se šipkou doprava vyberte nabídku Možnosti obrazu a v nabídce zvýrazněte možnost „Velikost“.

Krok 3

Stiskněte opakovaně tlačítko se šipkou doprava, dokud nevyberete možnost „Zoom1“ nebo „Zoom2“, a stisknutím tlačítka „Enter“ otevřete nové dialogové okno.

Krok 4

Opětovným stisknutím klávesy „Enter“ vyberte „Pozice“.

Krok 5

Stisknutím šipky nahoru nebo dolů posunete obrázek svisle. Stisknutím šipky doleva nebo šipky doprava posuňte obrázek vodorovně.

Stisknutím „Enter“ uložte nastavení.