Jak používat režim Nerušit na iPhone

Výchozí nastavení pro režim „Nerušit“ v iPhone neblokuje všechna volání a ve skutečnosti vám nebrání v tom, aby vás rušili. Je však snadné nakonfigurovat a používat režim Nerušit na iPhone, aby vyhovoval vašim vlastním požadavkům.

Jak používat režim Nerušit na iPhone

Stejně jako mnoho uživatelů iPhone můžete používat fyzické tlačítko Mute na vašem iPhone k ztišení hovorů během nejrušnějšího dne dne.

Pomocí tlačítka Ztlumit však ztišíte všechna volání na vašem iPhonu a zvýší se šance na chybějící důležitá volání nebo naléhavá volání od vašich rodinných příslušníků.

Lepším způsobem, jak zabránit tomu, aby vás někdo v rušném období obtěžoval, je použít režim Nerušit, jak je k dispozici na vašem iPhone, a nakonfigurovat Nerušit tak, aby vyhovoval vašim požadavkům na daný den.

Výhodou použití režimu „Nerušit“ je, že jej můžete nakonfigurovat tak, aby povolil hovory od důležitých kontaktů nebo členů rodiny, a zároveň potlačil všechny ostatní hovory.

Další výhodou použití režimu Nerušit je to, že zabraňuje rozsvícení telefonu iPhone, kdykoli je přijat hovor, upozornění nebo oznámení.

Jak jste si jistě všimli, použití tlačítka Fyzické ztlumení nemůže zabránit zařízení iPhone, aby se rozsvítilo a rozptýlilo, kdykoli je na vašem zařízení iPhone přijata výzva, upozornění nebo oznámení.

Jak povolit režim Nerušit na iPhone

Chcete-li na svém iPhone aktivovat režim Nerušit, postupujte podle následujících pokynů.

1. Otevřete v zařízení iPhone Nastavení.

2. Na obrazovce Nastavení přejděte dolů a klepněte na Nerušit.

3. Na další obrazovce přesuňte přepínač vedle možnosti Nerušit do polohy ZAP.

Toto povolí na vašem iPhone výchozí režim Nerušit s výchozím nastavením, které umožňuje volání z „oblíbených kontaktů“ a také „opakované hovory“ (pokud někdo volá do 3 minut od prvního hovoru).

Podívejme se nyní na to, jak nakonfigurovat a používat režim Nerušit na iPhone, aby vyhovoval vašim vlastním jedinečným požadavkům.

Zakázat opakované hovory během režimu Nerušit

Možnost Opakovaná volání je ve výchozím nastavení povolena pro iPhone a umožňuje tak každému vyzvánět váš iPhone i během režimu „Nerušit“ tím, že uskuteční druhý hovor do 3 minut od prvního hovoru.

Můžete však snadno zabránit tomu, aby váš iPhone povolil opakované hovory během režimu Nerušit.

1. Klepněte na Nastavení> Nerušit.

2. Na obrazovce Nerušit přejděte dolů a vypněte možnost opakovaných hovorů.

Povolit určitá volání během režimu Nerušit

Výchozí nastavení iPhone umožňuje volání z vašich oblíbených kontaktů během režimu Nerušit, zatímco ztišíte všechna ostatní volání. Tuto možnost však můžete doladit klepnutím na Povolit volání od vstupu.

1. Klepněte na Nastavení> Nerušit

2. Na obrazovce Nerušit přejděte dolů a klepněte na možnost Povolit volání z.

3. Na další obrazovce můžete klepnout na „Všechny kontakty“ a povolit hovory pouze těm, kteří jsou na vašem seznamu kontaktů, nebo zvolit jiné možnosti.

Můžete klepnout na Žádný, pro případ, že jste si naprosto jisti, že během vašeho nabitého období nechcete žádné hovory.

Můžete také klepnout na Oblíbené položky a povolit hovory pouze od kontaktů, které jste v seznamu kontaktů označili jako oblíbené.

Další možností je vytvoření skupiny kontaktů pouze s nejdůležitějšími kontakty a povolit volání z této skupiny kontaktů během režimu Nerušit.

Jak naplánovat režim Nerušit na iPhone

V případě, že je pevně stanoveno časové období, během kterého budete pravděpodobně po většinu dní zaneprázdněni, nastavíte svůj iPhone tak, aby během tohoto období automaticky přepnul do režimu Nerušit.

1. Klepněte na Nastavení> Nerušit

2. Na obrazovce Nerušit přejděte dolů a aktivujte možnost Naplánováno (viz obrázek níže)

Jakmile povolíte možnost Naplánováno, zobrazí se na vašem iPhone možnost nastavit časování Od a Do pro období Nerušit. Chcete-li naplánovat období narušení, klepněte na Od / Do času (viz obrázek výše)

4. Na další obrazovce klepněte na Od a vyberte počáteční čas pro Nerušit ze spodní části obrazovky (viz obrázek níže).

Dále klepněte na možnost Komu a vyberte čas ve spodní části obrazovky.

Poznámka: Můžete nastavit pouze jedno nepřetržité období nebo blok času jako období Nerušit na iPhone, nebudete moci více bloků času.

Nakonfigurujte možnost ticha během režimu Nerušit

Výchozí nastavení režimu „Nerušit“ zabraňuje vyzvánění iPhonu pouze v případě, že je uzamčeno, a umožňuje vyzvánění telefonu iPhone, když je odemčeno.

Během režimu „Nerušit“ však můžete vždy zabránit volbě možnosti „Vždy“.

1. Klepněte na Nastavení> Nerušit

2. Na obrazovce Nerušit přejděte dolů do dolní části obrazovky a klepněte na Vždy.

Zabráníte tak vyzvánění iPhone během období „Nerušit“, bez ohledu na to, zda je jeho obrazovka zamknutá nebo odemknutá.