Přidání klikatelného popisu do aplikace PowerPoint

Vložte animované popisky, na které lze kliknout, do prezentačních snímků aplikace Microsoft PowerPoint, takže když uživatel klikne na určenou oblast snímku, zobrazí se textová bublina. Chcete-li, aby se popisek zobrazoval pouze po kliknutí, přidružte popisek k tvaru spouštěče. Přiřaďte tvar spouštěče k oblasti na obrazovce, která po kliknutí zobrazí popisek místo postupu na další snímek.

Krok 1

Otevřete prezentaci, kterou chcete upravit v aplikaci Powerpoint, a poté klepněte na první snímek, který obsahuje popisek.

Krok 2

Klikněte na „Základní tvary“ v části Automatické tvary nástroje Kreslení.

Krok 3

Klikněte na požadovaný tvar spouštěče a poté přetáhněte tvar na snímek. Upravte velikost obrazce přetažením po stranách nebo rozích obrazce tak, aby zakryl požadovanou oblast na snímku. Spouštěč by měl být dostatečně velký, aby uživatel mohl během prezentace najít a kliknout. Spouštěč bude neviditelný, takže tvar po zakrytí spouště nezakryje kresbu na snímku.

Krok 4

Klikněte na možnost „Popisky“ v části Automatické tvary nástroje Kreslení a poté klikněte na tvar popisku. Přetáhněte tvar na snímek a pak přetáhněte popisek nad tvar spouštěče. Podle potřeby upravte tvar popisku.

Krok 5

Klikněte dovnitř tvaru popisku a poté zadejte text, který se zobrazí ve vyskakovacím okně snímku.

Krok 6

Klepnutím pravým tlačítkem na popisek zobrazíte místní nabídku. Kliknutím na možnost „Vlastní animace“ v místní nabídce otevřete ovládací panel Vlastní animace.

Krok 7

Klikněte na rozbalovací pole „Přidat efekty“ a poté klikněte na „Vstup“. Klikněte na „Další efekty“.

Krok 8

Klikněte na možnost „Vybledlé přiblížení“ a poté na „OK“. Efekt se přidá do podokna Vlastní animace.

Krok 9

Kliknutím na efekt otevřete příslušnou rozevírací nabídku a poté kliknutím na „Časování“ v rozevírací nabídce otevřete dialogové okno Časování vybledlého zoomu.

Krok 10

Klikněte na přepínač „Spustit efekt při kliknutí na:“ a poté v rozevírací nabídce klikněte na název tvaru spouštěče. Kliknutím na „OK“ uložíte nastavení a zavřete dialogové okno.

Krok 11

Klikněte pravým tlačítkem na tvar spouště na snímku a poté klikněte na „Formátovat automatický tvar“.

Krok 12

Posuňte snímek „Průhlednost“ na „100%“. Díky tomuto nastavení bude tvar spouštěče stoprocentně transparentní. Kliknutím na „OK“ nastavení uložíte.

Uložte prezentaci a poté stisknutím klávesy „F5“ otestujte snímek. Popisek otestujete kliknutím na tvar spouštěče.