Ovlivňuje délka kabelu Cat5 rychlost internetu?

Jednou z největších výhod při udržování kabelové sítě na rozdíl od bezdrátové je schopnost udržovat rychlost sítě navzdory vnitřní infrastruktuře a rušení. Ve většině aplikací jsou kabely Ethernet kategorie 5 nebo Cat 5 standardní volbou. Zatímco ve většině případů délka kabelu neovlivní rychlost přenosu dat mezi zařízeními nebo přes internet, nadměrné délky mohou způsobit problémy.

Méně než 100 metrů

Maximální délka připojení kabelů Cat 5 bez ztráty přenosové rychlosti je 100 metrů nebo 328 stop. Kabely na této délce nebo pod touto délkou obecně neztrácejí výkon. Většina kabelů Cat 5 na tuto délku nepřesahuje a je místo toho k dispozici v různých délkách pod 100 stop.

Více než 100 metrů

Kabely Cat 5, které přesahují délku 100 metrů, představují riziko sníženého výkonu. Je to proto, že data jsou posílána podél těchto kabelů v „paketech“ a prodloužené délky zvyšují pravděpodobnost ztráty paketů. Chyby přenosu jsou také pravděpodobnější, protože délka kabelu přesahuje maximum. Pravidlem je, že pokud požadujete, aby kabely dosáhly více než 100 metrů, zvažte více kabelů a opakovacích zařízení.

Opakovače

Opakovač je zařízení, které překlenuje mezeru mezi dvěma segmenty kabelu. Opakovače znovu časují a regenerují signály přenosu dat na správné amplitudy, než je pošlou podél dalšího segmentu kabelu. To může snížit ztrátu paketů a chyby přenosu ve srovnání s použitím extrémně dlouhých kabelů, ale není to dokonalé řešení. Opakovače způsobují samy menší zpoždění, protože je nutný čas pro správnou regeneraci signálu. Toto zpoždění se zvyšuje na základě počtu opakovačů použitých k připojení jedné řady síťových kabelů.

Úvahy

Ve většině nepodnikatelských situací je extrémně nepravděpodobné, že byste někdy museli použít kabel Cat 5 přesahující 100 metrů. I tato délka bude nadměrná ve většině domácích aplikací, kde budou zařízení poměrně blízko u sebe. V podnikových situacích může být použití opakovačů lepší volbou než kabely, které přesahují délku 100 metrů. Váš správce sítě však bude muset určit rozložení kabelu, které minimalizuje použití opakovače, což zase minimalizuje zpoždění sítě.