Dynamická nastavení pro LCD Samsung

Dynamická nastavení pro většinu televizorů LCD Samsung najdete na několika různých místech v nabídce Nastavení. Režim dynamického obrazu je nejvhodnější, když je televizor vystaven jasnému světlu. V závislosti na vašich preferencích a prostředí, ve kterém se televizor nachází, se vám může nebo nemusí líbit dynamické nastavení.

Režim obrazu

Režim obrazu můžete nastavit na jeden z pěti různých režimů: dynamický, standardní, přirozený, film nebo zábavný. Chcete-li povolit režim dynamického obrazu, stiskněte tlačítko „Nabídka“ na dálkovém ovladači Samsung, poté vyberte Obraz a poté Režim obrazu. Stiskněte a podržte klávesu se šipkou, dokud nezvýrazníte Dynamický, a stisknutím klávesy „Enter“ změňte nastavení.

Dynamický obsah

V nabídce Pokročilé nastavení najdete možnost povolit nebo změnit nastavení Dynamický kontrast. Povolení této funkce změní způsob nastavení kontrastu obrazu. Chcete-li toto nastavení změnit, stiskněte na dálkovém ovladači klávesu „Nabídka“, poté vyberte Obrázek a poté Pokročilé nastavení. Stisknutím klávesy „Dolů“ zvýrazněte nastavení Dynamický kontrast a stiskněte klávesu „Enter“. Poté stiskněte šipku doprava nebo doleva a procházejte možnosti, které jsou Vypnuto, Nízké, Střední a Vysoké. Stisknutím tlačítka „Enter“ změňte nastavení.

Barevný tón

Když je aktivován režim dynamického obrazu, deaktivuje se nastavení barevného tónu. Pokud jste nepoužívali režim dynamického obrazu, uvidíte nastavení aktivované jednou ze dvou možností: teplý 1 nebo teplý 2. Pokud chcete tuto možnost změnit, víte, že musíte změnit režim obrazu na cokoli jiného než na dynamický nastavení, poté se vraťte do nabídky Možnosti obrazu a změňte barevný tón televizoru Samsung.

Externí zařízení

Každé externí zařízení připojené k LCD televizoru Samsung má jinou sadu nastavení. Například změny provedené při výběru přehrávače Blu-ray nebo DVD jako vstupního zařízení nebudou mít vliv na nastavení herní konzole. Budete muset změnit vstupní zařízení na herní konzoli a pokračovat v provádění změn v nastavení obrazu.