Jak mohu vypnout dvojité klepnutí z mého iPhone?

Výchozí chování iPhonu vybírá možnosti obrazovky jediným klepnutím, ale funkce VoiceOver toto chování přepíše. Když je tato možnost přístupu povolena, jediným klepnutím se iPhone slyšitelně přečte vybranou položku nabídky, takže můžete komunikovat se zařízením bez sledování obrazovky. Chcete-li vybrat možnost, když je povolena možnost VoiceOver, poklepejte na ni. Chcete-li obnovit výběr jedním klepnutím, deaktivujete funkci VoiceOver.

Krok 1

Stisknutím tlačítka „Domů“ se vrátíte na hlavní obrazovku zařízení iPhone.

Krok 2

Klepnutím na „Nastavení“ možnost zvýrazněte a dvojitým klepnutím ji vyberte.

Krok 3

Klepnutím na „Obecné“ jej zvýrazněte a dvojitým klepnutím jej vyberte.

Krok 4

Táhněte třemi prsty nahoru po obrazovce, dokud neuvidíte možnost Usnadnění. Klepnutím zvýrazněte možnost Přístupnost a dvojitým klepnutím otevřete sekci.

Klepněte na „VoiceOver“ a poklepáním na něj otevřete obrazovku VoiceOver. Klepnutím na „VoiceOver“ jej vyberete a dvojitým klepnutím na posuvník jej přesunete z „Zapnuto“ do „Vypnuto“ a funkci deaktivujete.