Jak zjistím počet dílů na částečném navijáku?

Moderní elektronika se do značné míry spoléhá na drobné přisazené komponenty, což umožňuje designérům vyvíjet stále menší a sériově vyráběné praktické výrobky. Porovnání velikosti a hmotnosti starších mobilních telefonů s verzemi z roku 2011 přináší transformaci do ostré úlevy. Mnoho zařízení pro povrchovou montáž je nyní baleno v souvislých páskových délkách dodávaných na cívkách, které se hodí přímo k podavačům pro montážní stroje. Přerušení výrobního cyklu za účelem výměny prázdného podavače může být velkou nepříjemností a operátoři načítající částečné kotouče potřebují prostředky ke kontrole, zda zbývá dostatek komponent k dokončení objednávky.

Odhad

Prohlédněte si strany cívky. Všimněte si, zda jsou v paprskech cívky vytvarovány ukazatele množství. Například čísla jedna až pět mohou být formována podél každého paprsku ze středu navijáku směrem ven. Pokud nejsou k dispozici žádné ukazatele množství, přeskočte zbytek této části.

Zajistěte, aby byly pásky na cívce pevně navinuty. Pokud je páska uvolněná, rukou ji utáhněte.

Zkontrolujte stranu cívky, abyste zjistili, který z indikátorů je v souladu s vnějším průměrem pásky. Poznamenejte si číslo, které je nejblíže, a v případě potřeby proveďte interpolaci. Například pokud vnější průměr pásky leží uprostřed mezi čtyřmi a pěti, měli byste si všimnout 4.5.

Vydělte číslo, které jste si všimli, nejvyšším počtem a odpověď vynásobte počtem komponent na celé cívce. Poznamenejte si výsledek, který je odhadem počtu komponentů na částečném kotouči.

Zkontrolujte svou matematiku. Pokud jste si například všimli 4,5 a nejvzdálenější číslo je pět, vaše odpověď je 0,9. Pokud je na plném válci 3000 komponent, výsledkem je 2700 komponent.

Vážení

Zvažte prázdný kotouč a zaznamenejte jeho váhu v uncích. Z dílčí cívky odstřihněte krátkou délku nalepených komponentů a zvažte je, přičemž si všimněte jeho hmotnosti v uncích.

Spočítejte přesný počet komponentů v délce řezu. Zvažte částečnou cívku komponent a zaznamenejte její váhu v uncích. Odečtěte hmotnost prázdného kotouče od hmotnosti částečného kotouče a poté jej vydělte hmotností délky řezu. Všimněte si této přechodné odpovědi.

Vynásobte svoji odpověď počtem komponentů v délce řezu. Zaznamenejte výsledek, což je počet komponent na částečném kotouči.

Zkontrolujte každý krok své práce. Pokud je například váha prázdného kotouče, délka řezu a částečný kotouč 1 unce, 1/4 unce a 16 uncí, pak je mezilehlá odpověď 60. Pokud je v délce řezu 40 komponent, je 2 400 komponent na částečném navijáku.

Položky, které budete potřebovat

  • Částečná role komponent

  • Kalkulačka

  • Vážit váhu

  • Nůžky

Tipy

Pro urychlení procesu používejte váhy určené pro počítání vážení.

Varování

Při plánování kritických výrobních sérií se nespoléhejte na odhadovaný počet komponent. Je-li to možné, buď navažte kotouč, nebo vyměňte nový plný kotouč za dílčí kotouč.