Jak měřit signál antény pomocí multimetru

Anténa přijímá rádiové signály generováním malého elektrického impulzu, který se přenáší dolů vodivým drátem do zařízení. Pomocí elektrického multimetru můžete otestovat, zda signál úspěšně cestuje po anténě a do přijímacího zařízení. Zkrat v tomto elektrickém obvodu způsobí přerušení signálu. Pokud navíc není anténa správně uzemněna, bude signál přijímat rušení z elektrického potenciálu samotné antény. Odpor anténního obvodu se měří pomocí nastavení „Ohms“ na multimetru.

Nastavte multimetr na měření ohmů, což je znázorněno symbolem „Ω“.

Odpojte anténní kabel od přijímajícího zařízení. Pokud například testujete signál na anténě automobilu, odpojte kabel antény ze zadní strany rádia.

Dotkněte se jednoho kabelu multimetru ke kovové části antény a druhého kabelu ke kovovému jádru kabelu. Odečet ohmů by měl být nulový. Pokud je odpor větší, anténa nebo kabel jsou poškozeny, což brání signálu v dosažení přijímacího zařízení.

Dotkněte se jednoho kabelu multimetru kovovým pláštěm kolem konektoru kabelu antény. Dotkněte se druhého konce uzemněného předmětu. Pokud například testujete auto, dotkněte se kovové části rámu vozu. Odečet by měl být opět nulový; jinak není anténa uzemněna.