Jak povolit režim ladění USB v telefonu Android

Možná jste při hledání řešení problémů na vašem zařízení Android narazili na režim ladění USB. Režim ladění USB však není na vašem zařízení Android snadno dostupný a musí být povolen. Níže naleznete kroky pro povolení režimu ladění USB v telefonu nebo tabletu Android.

Režim ladění USB v zařízeních Android

Hlavní funkcí režimu ladění USB je vytvoření přímého spojení mezi zařízením Android a počítačem s nainstalovanou sadou Android SDK (Software Development Kit).

Vývojáři aplikací kódují své aplikace v počítači pomocí sady Android SDK a využívají režim ladění USB k přenosu svých aplikací do zařízení Android k testování.

Přestože je režim USB Debugging primárně určen pro vývojáře, je to také klíčový krok pro nevyvíjející činnosti, jako je rootování zařízení Android, instalace vlastních ROM nebo spuštění příkazů terminálu z počítače za účelem obnovy zděného zařízení Android.

Povolte režim ladění USB v telefonu Android

Jak již bylo uvedeno výše, režim ladění USB není ve vašem telefonu nebo tabletu Android snadno dostupný. Musí být konkrétně povoleno nejprve povolením vývojářských možností ve vašem zařízení Android a poté přístupem k ladění USB, které bude k dispozici jako jeden z mnoha nástrojů v části Možnosti vývojáře.

Podle níže uvedených kroků nejprve povolte možnosti vývojáře na zařízení Android a poté otevřete a povolte režim ladění USB v telefonu nebo tabletu Android.

1. Na Výchozí obrazovce telefonu nebo tabletu Android klepněte na Nastavení.

2. Na obrazovce Nastavení přejděte dolů a klepněte na možnost O telefonu (nebo O zařízení) (viz obrázek níže).

Poznámka: Karta „O zařízení“ na telefonech HTC a LG odpovídá kartě „Informace o softwaru“

3. Na obrazovce O telefonu (nebo O zařízení) přejděte dolů na možnost Sestavit číslo.

4. Nyní začněte klepnout na Číslo sestavení, dokud se neobjeví vyskakovací okno s informacemi „Jste X kroků od toho, abyste byli vývojářem“.

Poznámka: V případě telefonů Xiaomi budete klepnout na „Verze MIUI“ místo čísla sestavení.

5. Pokračujte klepnutím na číslo sestavení, dokud se nezobrazí vyskakovací okno „Jste nyní vývojář“. Na většině telefonů s Androidem budete klepnout asi 7krát, abyste se stali vývojářem.

6. Jakmile se stanete vývojářem, vraťte se na obrazovku Nastavení klepnutím na tlačítko Zpět (viz obrázek níže)

7. Zpět na obrazovce Nastavení přejděte dolů a klepněte na Možnosti vývojáře.

Poznámka: U některých telefonů Android musíte klepnutím na Nastavení> Další nastavení získat přístup k možnostem pro vývojáře (viz obrázek níže).

8. Na obrazovce Možnosti vývojáře přejděte dolů do části „Ladění“ a povolte ladění USB v telefonu Android přesunutím jezdce vedle Ladění USB do polohy ON (viz obrázek níže).

Zakázat režim ladění USB

Režim ladění USB poskytuje vysokou úroveň přístupu k vašemu zařízení Android a udržení této možnosti vždy povoleno v telefonu nebo tabletu Android představuje bezpečnostní riziko.

Například k datům v telefonu lze přistupovat nebo do něj lze nainstalovat malware pomocí portu USB, zatímco se snažíte dobít telefon připojením k nabíjecímu portu USB na veřejném místě.

Proto se ujistěte, že jste na svém telefonu nebo tabletu Android zakázali možnost ladění USB, jakmile ji dokončíte.

1. Klepněte na Nastavení

2. Dále přejděte dolů a klepněte na Možnosti vývojáře.

Poznámka: U některých telefonů s Androidem musíte klepnutím na Nastavení> Další nastavení získat přístup k možnostem pro vývojáře.

3. Na obrazovce Možnosti vývojáře deaktivujte režim ladění USB přesunutím jezdce do polohy VYPNUTO.

V případě potřeby můžete možnost Ladění USB ze zařízení úplně odstranit odebráním možností vývojáře z nabídky Nastavení telefonu Android.