Jak opravit Android Phone Stuck v nouzovém režimu

Obvykle existuje dobrý důvod, proč je váš telefon Android zaseknutý v nouzovém režimu. Níže naleznete různé způsoby, jak opravit Android Phone Stuck v nouzovém režimu.

Telefon Android uvízl v nouzovém režimu

Obecně se telefony Android zavádějí do nouzového režimu, kdykoli dojde ke konfliktu nebo problému s aplikací nainstalovanou v zařízení.

I když je vaše zařízení v nouzovém režimu, nebudete moci používat stažené aplikace a tato funkce je záměrně navržena tak, aby zabránila spuštění vadných aplikací ve vašem zařízení.

Prvním krokem by proto bylo zjistit a odstranit vadnou aplikaci způsobující problémy na vašem zařízení.

Kromě vadných nebo problamatických aplikací mohou existovat i jiné důvody pro to, že vaše zařízení přejde do nouzového režimu, a měli byste být schopni vyřešit všechny problémy pomocí jiných metod, jak je uvedeno níže.

1. Vypněte zařízení

V případě, že jste nedávno nenainstalovali žádné aplikace a vaše zařízení fungovalo dobře (dosud), zkuste zařízení úplně vypnout a znovu zapnout.

1. Pokud je zařízení v nouzovém režimu, stiskněte a podržte tlačítko Napájení, dokud se na obrazovce telefonu Android nezobrazí možnost Vypnout / restartovat.

2. Klepněte na Vypnout a počkejte, až se zařízení úplně vypne.

3. Počkejte 60 sekund a zapněte zařízení stisknutím tlačítka napájení.

Pokud nedochází ke konfliktům souvisejícím se softwarem, měli byste zjistit, že vaše zařízení vychází z nouzového režimu a normálně začíná.

2. Odstraňte nedávno nainstalované aplikace

Jak je uvedeno výše, telefony Android jsou navrženy tak, aby se automaticky spouštěly v nouzovém režimu, kdykoli dojde k problému s některou z aplikací nainstalovaných ve vašem zařízení.

Problém s Nouzovým režimem Android je však v tom, že zabraňuje spuštění všech aplikací ve vašem zařízení a neposkytuje způsob, jak testovat aplikace jeden po druhém.

Nejlepší způsob, jak identifikovat problematickou aplikaci, by tedy bylo začít s naposledy nainstalovanou aplikací nebo prostě jít s vaším pocitem střeva.

1. Se svým telefonem Android v nouzovém režimu otevřete Nastavení a klepněte na Aplikace.

2. Na obrazovce Aplikace najděte naposledy nainstalovanou aplikaci a klepněte na ni.

3. Na další obrazovce klepněte na tlačítko Odinstalovat.

4. Po odinstalaci aplikace vypněte zařízení stisknutím tlačítka Napájení a klepnutím na možnost Vypnout.

5. Počkejte, až se zařízení úplně vypne a restartujte zařízení znovu.

Doufejme, že by se vaše zařízení nyní mělo spustit a fungovat tak, jak normálně. Pokud k tomu nedojde, zkuste další aplikaci ze seznamu.

3. Zkontrolujte Stuck Buttons

Nouzový režim je obvykle aktivován stisknutím a přidržením určitých tlačítek, když je zařízení spuštěno.

Pokud se některá z tlačítek použitých pro povolení nouzového režimu zasekne nebo se stane vadnou, vaše zařízení Android se pravděpodobně v nouzovém režimu vždy spustí.

Proto se dobře podívejte na tlačítka pro zvýšení a snížení hlasitosti a ujistěte se, že nejsou přilepená nebo že se stala vadnou.

Pokud používáte ochranné pouzdro, vyjměte telefon z pouzdra a vyzkoušejte každé tlačítko stisknutím a používáním.

4. Vyjměte baterii

Pokud má váš telefon Android vyměnitelnou baterii, můžete zkusit baterii vyjmout a zjistit, zda to pomůže.

Po vyjmutí baterie vyčkejte asi 60 sekund, vložte baterii zpět do telefonu a zapněte zařízení.

Pokud byl problém způsoben závadou softwaru, měli byste najít telefon vycházející z nouzového režimu a začínající v normálním režimu.

5. Tovární nastavení

Pokud výše uvedené metody nepomohly a vyzkoušeli jste všechny ostatní metody, možná budete muset problém resetovat resetováním telefonu Android na tovární nastavení.

1. Otevřete Nastavení> přejděte dolů a klepněte na možnost Zálohovat a obnovit.

2. Na obrazovce Backup & Reset klepněte na možnost Factory Data Reset.

Obnovení továrního nastavení vymaže všechna data v zařízení, včetně vadného nebo poškozeného softwaru, a vrátí zařízení zpět do výchozího stavu od výrobce.

Po dokončení procesu Factory Reset postupujte podle pokynů na obrazovce a dokončete proces nastavení (jako jste to udělali s novým zařízením).