Jak opravit kontaktní jména, která se nezobrazují v WhatsApp

Někteří uživatelé hlásili problém, že se kontaktní jména nezobrazují v WhatsApp, zatímco se zobrazují kontaktní čísla. Níže naleznete kroky k vyřešení problému se jmény kontaktů, které se neobjevují v WhatsApp.

Názvy kontaktů, které se v WhatsApp nezobrazují

Problém zobrazování telefonních čísel WhatsApp namísto zobrazování kontaktních jmen není v Samsung Galaxy a dalších telefonech Android neobvyklý.

Ve většině případů k tomuto problému dochází v důsledku dočasné softwarové závady a mělo by být automaticky opraveno po dalším používání telefonu.

Pokud však WhatsApp nadále zobrazuje telefonní čísla namísto zobrazování kontaktních jmen, měli byste být schopni problém vyřešit pomocí níže uvedených metod.

1. Aktualizujte seznam kontaktů WhatsApp

V mnoha případech může být problém kontaktních jmen, který se neobjeví v WhatsApp, vyřešen obnovením WhatsApp kontaktů v telefonu nebo tabletu Android.

1. Otevřete WhatsApp a klepněte na ikonu Nová konverzace, která se nachází v pravém dolním rohu obrazovky.

2. Na další obrazovce klepněte na ikonu 3-bodové nabídky umístěné v pravém horním rohu obrazovky.

3. V zobrazené nabídce klepněte na možnost Obnovit

Tím se obnoví váš seznam kontaktů WhatsApp a pokud tato oprava funguje, měli byste nyní vidět WhatsApp zobrazující kontaktní jména.

2. Resetujte WhatsApp Sync

Oficiální webová stránka WhatsApp doporučuje, že budete muset resetovat proces synchronizace WhatsApp v případě, že WhatsApp bude nadále zobrazovat čísla namísto kontaktních jmen, a to i po obnovení kontaktů.

1. Otevřete v telefonu Android Nastavení> posuňte dolů a klepněte na Účty.

2. Na obrazovce Účty klepněte na WhatsApp.

3. Na další obrazovce klepněte na WhatsApp.

4. Na obrazovce WhatsApp Sync se ujistěte, že jsou kontakty přepnuty na ON a klepněte na More (nebo 3-bodová ikona)

5. V zobrazené malé nabídce klepněte na možnost Synchronizovat.

3. Povolte WhatsApp pro přístup k adresáři telefonu

Aby bylo možné zobrazit kontaktní jména, musí být WhatsApp poskytnuta oprávnění k přístupu k adresáři v telefonu Android.

Postupujte podle níže uvedených kroků a ujistěte se, že WhatsApp má přístup k adresáři ve vašem zařízení.

1. Otevřete Nastavení> přejděte dolů a klepněte na Aplikace. (Aplikace v případě skladových telefonů Android)

2. Na další obrazovce klepněte na Správce aplikací.

Poznámka: Tento krok není u telefonů se systémem Android vyžadován

3. Na obrazovce Správce aplikací přejděte dolů a klepněte na WhatsApp.

4. Na obrazovce Informace o aplikaci klepněte na položku Oprávnění.

5. Na obrazovce oprávnění WhatsApp přesuňte přepínač vedle položky Kontakty do polohy ZAPNUTO

Tím zajistíte, že WhatsApp bude moci získat kontaktní jména z adresáře v telefonu.

4. Aktualizujte WhatsApp Messenger

Je možné, že WhatsApp prochází závadou a přišel s aktualizací, která vyřeší problém WhatsApp nezobrazuje kontaktní čísla.

Postupujte podle níže uvedených kroků a ujistěte se, že máte v telefonu nebo tabletu Android nainstalovanou nejnovější verzi WhatsApp.

1. Otevřete na svém telefonu nebo tabletu Android Obchod Google Play

2. Jakmile jste na Google Play, klepněte na ikonu třířádkové nabídky umístěné v levém horním rohu obrazovky.

3. V rozevírací nabídce, která se zobrazí, klepněte na možnost Moje aplikace a hry.

4. Na obrazovce Moje aplikace a hry klepněte na kartu Aktualizace a poté na tlačítko Aktualizovat umístěné vedle WhatsApp Messenger.

Poznámka: WhatsApp bude na této obrazovce uveden pouze v případě, že je k dispozici aktualizace.