Jak aktivovat iPhone Facebook Obrázky pro kontakty

Místo spouštění Facebooku pokaždé, když chcete vidět profilové obrázky svých přátel, můžete synchronizovat seznam kontaktů svého telefonu s aplikací Facebook pro iPhone. Jejich integrací se importují profilové obrázky a informace vašich přátel z Facebooku do odpovídajících položek v aplikaci Kontakty vašeho telefonu. IPhone umístí logo Facebooku na importované fotografie, aby je odlišil. Tato funkce může být užitečná, pokud nemáte čas na ruční přiřazení fotografií ke kontaktům.

Krok 1

Stáhněte si aplikaci Facebook pro iPhone, pokud jste tak ještě neučinili, a poté se přihlaste do aplikace pomocí svých přihlašovacích údajů pro Facebook.

Krok 2

Klepněte na „Nastavení“ na domovské obrazovce iPhonu a poté vyberte „Facebook“.

Krok 3

Přepněte přepínač Kontakty do polohy „Zapnuto“ a potom klepněte na „Aktualizovat všechny kontakty“.

Krok 4

Klikněte na tlačítko „Domů“ a poté spusťte aplikaci Kontakty.

Klikněte na záznam kontaktu, se kterým jste přátelé na Facebooku. Informační obrazovka zobrazuje profilový obrázek kontaktu na Facebooku jako fotografii kontaktu.