Jak získat hodnotu zaškrtávacího políčka v JSP

Kód JSP, známý také jako Java Server Pages, je skriptovací jazyk na straně klienta, který poskytuje odpovědi na akce na webových stránkách. Když je do označení zahrnuto zaškrtávací políčko, skript JSP může určit hodnotu přidruženou k zaškrtávacímu poli - text, který je napravo od zaškrtávacího políčka. Skutečný kód JSP k načtení zaškrtávacího políčka trvá jen několik řádků kódu a lze jej připojit ke značkovacímu kódu HTML na vaší webové stránce.

Otevřete stránku HTML, která obsahuje vaše zaškrtávací políčko.

Umístěte kurzor myši na řádek přímo za uzavírací značku formuláře - ""- tím je zaškrtnuto políčko.

Zadejte identifikátor skriptu JSP - "<%" - používaný k označení začátku skriptu JSP. Napište jej na začátek dalšího řádku souboru.

Zadejte kód začínající na dalším řádku souboru, který uloží hodnotu zaškrtávacího políčka do řetězcové proměnné s názvem „checkboxvalue“. Použijte příkaz "request.getParameterValues". Zadejte argument metody getParameterValue jako hodnotu „názvu“ přiřazeného výrazu „“ v označení zaškrtávacího políčka HTML.

Řetězec checkboxvalue = request.getParameterValues ​​("firstCheckBox") ;

if (checkboxvalue.length> 0) {out.println ("Hodnota zaškrtávacího políčka prvního zaškrtávacího políčka je"); out.println (checkboxvalue);