Jak sloučit e-maily z aplikace Excel do Gmailu

Pravidelná aktualizace vašeho seznamu kontaktů je důležitou součástí udržování kontaktu s kolegy a blízkými. Ruční zadávání desítek nebo stovek e-mailových adres do vašeho seznamu kontaktů v Gmailu může být časově náročné. Proces aktualizace seznamu kontaktů můžete urychlit importem nových kontaktů z tabulky aplikace Excel. Chcete-li tak učinit, vytvořte tabulku aplikace Excel, uložte ji ve formátu CSV a nahrajte ji do Gmailu.

Vytvořte soubor CSV v aplikaci Excel

Krok 1

Zadejte e-mailové adresy, které chcete přenést do Gmailu, do sloupce tabulky v tabulce aplikace Excel. Vložte nadpis „E-mailová adresa“ do první buňky tohoto sloupce.

Krok 2

Vytvořte další sloupce v tabulce pro všechny další informace, které chcete přidružit k e-mailovým adresám, například křestní jméno a příjmení. Dejte těmto sloupcům odpovídající nadpisy, například „Jméno“ a „Příjmení“. Klikněte na „Soubor“ a vyberte „Uložit jako“.

Klikněte na „Soubor“ a vyberte „Uložit jako“. Vyberte adresář v počítači, do kterého chcete tabulku uložit, a zadejte název souboru. V nabídce „Uložit jako typ“ vyberte „CSV (oddělené čárkami) (* .csv)“ a klikněte na „Uložit“.

Importujte soubor Excel CSV do Gmailu

Krok 1

Přihlaste se ke svému účtu Gmail. V horní části stránky klikněte na „Gmail“ a vyberte „Kontakty“.

Krok 2

Klikněte na „Více“ a v rozbalovací nabídce vyberte „Importovat“.

Krok 3

Klikněte na „Procházet“ a přejděte do adresáře, do kterého jste uložili tabulku aplikace Excel. Vyberte soubor Excel a klikněte na „Otevřít“.

Klikněte na „Importovat“. Jakmile Gmail dokončí proces importu, zobrazí počet importovaných nových kontaktů.