Jak zaznamenat pozdrav hlasové pošty pro MagicJack

MagicJack je služba protokolu Voice over Internet Protocol nebo VoIP, která umožňuje používat vaše připojení k Internetu k bezplatným místním a meziměstským telefonním hovorům ve Spojených státech a Kanadě. Má vestavěnou hlasovou schránku s několika pokročilými funkcemi, včetně možnosti posílat vám e-mailem MP3 nahrávky vašich hlasových zpráv na zadanou adresu.

Z vašeho počítače

Krok 1

Spusťte v počítači software MagicJack.

Krok 2

Stiskněte tlačítko „Vmail“.

Krok 3

Stisknutím tlačítka „0“ přizpůsobíte nastavení.

Krok 4

Po zobrazení výzvy zadejte své heslo. Výchozí heslo pro MagicJack je „1234“. Zadejte toto heslo, pokud nastavujete hlasovou poštu poprvé.

Krok 5

Stisknutím tlačítka „0“ zobrazíte možnosti poštovní schránky.

Krok 6

Stisknutím „1“ nahrajte zprávu, která se přehraje, když nejste k dispozici, nebo stisknutím „2“ nahrajte zprávu, když jste zaneprázdněni. První zpráva se přehraje, když je vaše připojení k internetu vypnuté, a druhá se přehraje, když budete mít jiný hovor.

Krok 7

Nahrávání ukončíte stisknutím tlačítka „#“.

Krok 8

Poslechněte si záznam opětovným stisknutím tlačítka „1“ a stisknutím tlačítka „2“ zprávu přijměte nebo stisknutím tlačítka „3“ zprávu znovu nahrajte. Tento postup opakujte, dokud nebudete se svou zprávou spokojeni.

Stisknutím tlačítka * se vrátíte do hlavní nabídky; existují další zprávy, které můžete zaznamenat. Pokud používáte MagicJack poprvé, stiskněte „5“ a resetujte heslo.

Z telefonu

Krok 1

Vytočte své 10místné telefonní číslo MagicJack.

Krok 2

Stisknutím tlačítka „0“ přizpůsobíte nastavení, pokud je telefon přímo připojen k zařízení MagicJack. Pokud to děláte z jiného telefonu, stiskněte „*“.

Krok 3

Po zobrazení výzvy zadejte své heslo. Výchozí heslo pro MagicJack je „1234“. Toto heslo použijte, pokud nastavujete hlasovou poštu poprvé.

Krok 4

Stisknutím tlačítka „0“ zobrazíte možnosti poštovní schránky.

Krok 5

Stisknutím „1“ nahrajte zprávu, která se přehraje, když nejste k dispozici, nebo stisknutím „2“ nahrajte zprávu, když jste zaneprázdněni. První zpráva se přehraje, když je vaše připojení k internetu vypnuté, a druhá zpráva se přehraje, když máte jiný hovor.

Krok 6

Nahrávání ukončíte stisknutím tlačítka „#“.

Krok 7

Poslechněte si záznam opětovným stisknutím tlačítka „1“ a stisknutím tlačítka „2“ zprávu přijměte nebo stisknutím tlačítka „3“ zprávu znovu nahrajte. Tento postup opakujte, dokud nebudete se svou zprávou spokojeni.

Stisknutím tlačítka * se vrátíte do hlavní nabídky; existují další zprávy, které můžete zaznamenat. Pokud používáte MagicJack poprvé, stiskněte „5“ a resetujte heslo.

Změnit e-mailovou adresu Zprávy hlasové pošty jsou odesílány

Krok 1

Přihlaste se ke svému účtu MagicJack přihlášením na web MagicJack.

Krok 2

Klikněte na nabídku „Funkce volání“ a vyberte „Hlasová schránka“. Přejdete na stránku nastavení na webu.

Krok 3

Klikněte na odkaz „Spravovat e-mail“.

Vložte svou e-mailovou adresu. Ve výchozím nastavení MagicJack používá e-mailovou adresu, kterou jste použili k nastavení účtu. Do tohoto seznamu můžete přidat další e-mailové adresy a nastavit výchozí pro oznámení.