Jak resetovat BIOS na satelitu Toshiba

U notebooků Toshiba Satellite je systém BIOS první sadou pokynů, které procesor spouští při spuštění. Systém BIOS říká procesoru, kde má hledat operační systém, definuje funkce systému a provádí testy, aby se ujistil, že je počítač připraven ke spuštění. Jsou chvíle, kdy nastavení BIOSu způsobí problémy; možná budete muset upravit nebo dokonce obnovit výchozí nastavení.

Vypněte přenosný počítač Satellite (nepřepínejte jej ani jej nepřepínejte do režimu spánku). Pokud počítač zamrzne nebo se nevypne, stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu 10 sekund, dokud se notebook nevypne.

Stisknutím vypínače zapněte notebook a poté stiskněte a podržte klávesu „F2“. Pokud byl notebook vyroben před zavedením systému Windows XP, stiskněte tlačítko napájení a poté stiskněte a tři sekundy podržte klávesu „Esc“. Na výzvu stiskněte klávesu „F1“. Zobrazí se obrazovka systému BIOS.

Stisknutím klávesy „F9“ obnovíte výchozí nastavení systému BIOS na aktuální kartě systému BIOS.

Stiskněte klávesu se šipkou doprava, poté klávesou „F9“ přejděte na další kartu a obnovte výchozí nastavení systému. Opakujte pro každou kartu nastavení systému BIOS.

Stisknutím klávesy „F10“ uložíte změny do systému BIOS a restartujete notebook.

Tipy

Chcete-li provést změny v systému BIOS na modelu Satellite 5xxx, spusťte z ovládacího panelu systému Windows nástroj Toshiba Hardware Setup. Chcete-li obnovit výchozí nastavení systému BIOS, podržte při spouštění notebooku klávesu „Esc“ a stiskněte klávesu „F1“.