Jak obnovit hodiny lampy na zařízení Toshiba DLP

Mnoho projektorů, včetně projektorů Toshiba DLP, obsahuje funkci nabídky, která udává, kolik hodin byla vaše aktuální projekční lampa používána. Projekční lampy mají omezenou životnost a znalost toho, kolik hodin máte na aktuální lampě, vám pomůže rozhodnout, kdy je čas koupit náhradní lampu. Samozřejmě, když instalujete náhradní lampu, budete pravděpodobně chtít vědět, kolik života na ní také zbývá. Proto je důležité po instalaci nové lampy resetovat hodiny lampy na vašem projektoru Toshiba DLP.

Krok 1

Vytáhněte napájecí kabel projektoru ze zásuvky. Tuto příležitost můžete využít k umístění projektoru blíže k zásuvce, pokud je to možné. Ujistěte se, že je vypínač na zadní straně stroje nastaven do polohy „ON“.

Krok 2

Stiskněte dolů na projektoru tlačítko „ON / STANDBY“, dále tlačítka „MENU“ a „KEYSTONE“. Podržte tato tři tlačítka současně.

Připojte projektor zpět do elektrické zásuvky a současně držte stisknutá tři tlačítka. Počkejte, až projektor zapípá a oranžová kontrolka „Pohotovostní režim“ se rozsvítí. Po opětovném zapnutí projektoru se nastavení doby provozu lampy vynuluje, což vám poskytne přesný způsob sledování počtu hodin, kdy jste novou projekční lampu nastavili.