Jak nastavit systém domácího kina se Sony Bravia

Televizory Sony Bravia HDTV jsou vybaveny všemi připojeními požadovanými pro použití se systémem domácího kina. Systémy domácího kina obvykle vyžadují dvě připojení na HDTV, aby správně fungovaly: port HDMI a optický port zvukového výstupu. Port HDMI na televizoru Bravia HDTV se používá k přenosu videosignálu z televizoru do systému domácího kina a optický port se používá k přenosu zvukového signálu z televizoru do reproduktorů domácího kina.

Krok 1

Připojte kabel HDMI do portu HDMI na zadní straně zesilovače systému domácího kina.

Krok 2

Druhý konec kabelu HDMI zapojte do portu HDMI na zadní straně televizoru Sony Bravia HDTV. Nezáleží na tom, jaký port HDMI zde použijete.

Krok 3

Jeden konec optického zvukového kabelu zasuňte do portu označeného „Digital Audio Out (Optical)“ na zadní straně televizoru Sony Bravia HDTV. Bude existovat pouze jeden z těchto portů.

Krok 4

Druhý konec optického kabelu zasuňte do portu Optical In na zadní straně zesilovače systému domácího kina. Nezáleží na tom, jaký optický port zde použijete.

Zapněte televizor Sony Bravia HDTV a systém domácího kina. Přepněte výstupní režim na televizoru Bravia HDTV na port HDMI, do kterého jste zapojili kabel. Přepněte režim vstupu na systému domácího kina na požadovaný režim vstupu pro to, co chcete sledovat (pro poslech zvuku pocházejícího ze samotného televizoru přepněte režim vstupu na optický vstup). Zvuk bude nyní vycházet z reproduktorů domácího kina a video se bude zobrazovat na televizoru Sony Bravia HDTV.