Jak nastavit Comcast Digital Voice

Digital Voice je telefonní služba společnosti Comcast. Hovory se uskutečňují prostřednictvím protokolu Voice over Internet Protocol (VoIP), což znamená, že přenos probíhá přes internet na rozdíl od běžné telefonní linky. Tento rozdíl vám umožňuje neomezené volání, a to jak v množství, tak v délce, na libovolné číslo v USA, Kanadě a Portoriku za paušální měsíční sazbu. Nastavení Comcast Digital Voice sami je jednoduchý proces.

Krok 1

Jeden konec telefonního kabelu zapojte do telefonního portu na zadní straně modemu Comcast a druhý konec do portu „Line“ nebo „Wall In“ na telefonu. Zapněte telefon nebo zvedněte sluchátko a potvrďte oznamovací tón.

Krok 2

Stiskněte „* 99“ na klávesnici telefonu. Výukový program začne nastavovat vaši hlasovou poštu.

Postupujte podle výukového programu a nahrajte pozdrav hlasové pošty. Ukončete hovor po přidání pozdravu a dokončete proces nastavení.