Jak přenést záznam DVR na Mac pomocí Firewire

Zařízení digitálního videorekordéru (DVR) umožňují nahrávat a ukládat televizní vysílání na pevný disk jednotky pro pozdější prohlížení. Většina DVR má na zadní straně jednotky port FireWire, který slouží k připojení k externímu zdroji, jako je počítač Mac. S DVR připojeným k počítači přes FireWire můžete přenášet nekopírované DVR nahrávky uložené na pevném disku vašeho DVR na pevný disk vašeho počítače.

Krok 1

Otevřete webový prohlížeč počítače a přejděte na web „Apple Developer: Registrace“ (viz Zdroje). Při registraci do programu Apple Developer postupujte podle pokynů na obrazovce a vyplňte příslušné informace. Po registraci se přihlaste ke svému účtu vývojáře Apple. Klikněte na kartu „Zdroje“ v horní části stránky a poté na odkaz „Stahování pro vývojáře“. Na stránce „Stahování pro vývojáře“ klikněte na odkaz „FireWire“ umístěný pod podnadpisem „Stahování“ na pravé straně stránky.

Krok 2

Kliknutím na odkaz „FireWire SDK 26 (obraz disku)“ na stránce stahování „FireWire“ stáhnete sadu vývojových nástrojů FireWire SDK 26. Nainstalujte si FireWire SDK 26 do počítače. Po dokončení instalace sady nástrojů vypněte počítač Mac.

Krok 3

Připojte Mac k DVR pomocí kabelu FireWire. Porty FireWire na počítači i na jednotce DVR budou označeny symbolem FireWire. Tento symbol vypadá jako tvar „Y“ s kruhem uprostřed. Pokud máte potíže s nalezením portů FireWire, podívejte se na stránku Zavádění FireWire (viz Zdroje), kde najdete podrobný pohled na logo FireWire a standardní port FireWire.

Krok 4

Zapněte počítač a DVR jednotku. V počítači otevřete okno „Finder“ a klikněte na ikonu pevného disku počítače. Poté klikněte na složku „Vývojář“ a poté na složku „FirewireSDK26“. Tam otevřete složku „Aplikace“ a spusťte aplikaci „AVCVideoCap“.

Krok 5

Klikněte na jednotku DVR pod podnadpisem „Zařízení“ v okně aplikace „AVCVideoCap“. Na jednotce DVR vyhledejte a začněte přehrávat nahrávku DVR, kterou chcete přenést do počítače. Při přehrávání záznamu klikněte na tlačítko „Zachytit“ v okně aplikace „AVCVideoCap“.

Po zobrazení výzvy určete, kam chcete videosoubor uložit. Na otázku, jak dlouho má být doba snímání, zadejte čas rovnající se délce záznamu DVR a kliknutím na tlačítko „Pokračovat“ zahajte přenos. Proces přenosu probíhá v reálném čase, takže musí být umožněno přehrávání celého záznamu DVR. Po dokončení přehrávání se záznam uloží na pevný disk počítače.